Skærmbillede 2016-05-23 kl. 13.09.46

Arkivfoto

Nye enkle regler for offentlige kampe inden for kampsport

Offentlige kampe inden for kampsport, der tillader kraftfulde slag og spark mod hovedet, skal afvikles under mere sikre forhold, mener en arbejdsgruppe. Tilladelse fra politiet, når der afholdes kampe, krav om lægeundersøgelse og indførelse af aldersgrænse er nogle af forslagene i rapporten, som justitsminister Søren Pind i dag sender i høring.

Politiet skal fremover – ligesom politiet i mange år har gjort inden for bokseområdet – give tilladelse, når der skal afholdes offentlige kampe i kampsportsgrene som f.eks. mixed martial arts og muay thai, hvor man udfører kraftfulde slag og spark mod hovedet og halsen. Det foreslår Arbejdsgruppen om kampsport i Danmark, som nu har afleveret sin rapport.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at se på alle andre kampsportsgrene end boksning, der som den eneste kampsport allerede er underlagt offentligretlig regulering. Arbejdsgruppen mener, at der generelt er behov for en overordnet regulering af offentlige kampe inden for de kampsportsgrene, hvor man må sparke og slå kraftfuldt efter hovedet og halsen.

For at sikre kampsportsudøvernes sundhed og sikkerhed foreslår arbejdsgruppen, at de offentlige kampe, der omfattes af de nye regler, skal overværes af en stævnelæge, at kampsportsudøverne forud for en kamp skal gennemgå en lægeundersøgelse, og at udøveren skal kunne fremvise en helbredslogbog. Børn under 11 år skal heller ikke have lov til at deltage i offentlige kampe. Det svarer til reglerne om alderskrav inden for bokseområdet. Samtidig skal udøvere mellem 11-18 år vise et samtykke fra forældrene.

Justitsminister Søren Pind siger:

Vi skal sikre forsvarlige forhold, når man afholder offentlige kampe i kampsport, hvor man må bruge farlige teknikker som kraftfulde slag og spark mod hovedet og halsen. Med enkle regler kan vi nu styrke sikkerheden for udøverne på et område, hvor der ikke før har været regler.”  

Rapporten indeholder et forslag til en ny bekendtgørelse, som justitsminister Søren Pind i dag sender i høring.

 

Baggrund

Arbejdsgruppen om kampsport i Danmark blev nedsat i juni 2014 i lyset af, at der de senere år er dukket en række nye former for kampsport op, som der også i vidt omfang afvikles offentlige kampe inden for.

Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen (nu Styrelsen for Patientsikkerhed), Kulturministeriet, Rigspolitiet, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Danish Mixed Martial Arts Federation og Justitsministeriet.

Rapporten er afgivet i enighed.

Medlemmerne er enige om, at der er brug for regler på området. Da det er et område, der ikke hidtil har været reguleret, finder arbejdsgruppen, at der skal være tale om en minimumsregulering, der skal værne overordnede ordens-, sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn under afviklingen af offentlige kampe.

Minimumsreguleringen tager i høj grad hensyn til idrættens autonomi. Arbejdsgruppen lægger her vægt på, at der inden for de enkelte kampsportsgrene i vidt omfang allerede er fastsat interne regler for at sikre en forsvarlig afvikling af offentlige kampe.

Arbejdsgruppen mener, at fokus bør være rettet mod de kampsportsaktiviteter, der indebærer de største risici. Reglerne skal derfor kun omhandle de kampsportsgrene, hvor det er tilladt at udføre kraftfulde slag og spark m.v. mod hovedet og halsregionen.

Her skal offentlige kampe kun kunne afvikles, hvis der er indhentet en forudgående tilladelse fra politiet.

Af hensyn til kampsportsudøvernes sundhed og sikkerhed foreslås det også, at enhver offentlig kamp skal overværes af en stævnelæge, samt at kampsportsudøverne forud for en offentlig kamp skal underkastes en lægeundersøgelse, ligesom de skal kunne fremvise en helbredslogbog.

Arbejdsgruppen har overvejet spørgsmålet om behovet for en aldersgrænse for deltagelse i de omfattede kampe. Det har bl.a. indgået i overvejelserne, at det i dag inden for flere kampsportsgrene er tilladt for børn og unge at deltage i offentlige kampsportsaktiviteter også af den karakter, som reguleringen omfatter.

Efter en samlet afvejning finder arbejdsgruppen, at der skal fastsættes et alderskrav, så kampsportsudøverne ikke er under 11 år. Det svarer til, hvad der i dag gælder inden for bokseområdet. For udøvere mellem 11-18 år stilles supplerende krav om dokumentation for forældresamtykke.

Arbejdsgruppen har ikke haft til opgave at vurdere, om det også vil være hensigtsmæssigt at lade de foreslåede nye regler finde anvendelse på bokseområdet i stedet for de mere detaljerede regler, der i dag gælder for offentlige boksekampe. Arbejdsgruppens bekendtgørelsesudkast er generelt udformet og vil således kunne finde anvendelse på offentlige boksekampe. Justitsministeriet vil derfor nu undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at ophæve boksebekendtgørelsen, så offentlige boksekampe fremover omfattes af den foreslåede minimumsregulering.

 

Læs arbejdsgruppens rapport her.

Læs udkastet til bekendtgørelsen på høringsportalen her.