Redaktionen på KarateNews har siden opstart af facebook gruppen oplevet et stigende antal klager over tonen i visse indlæg.

Da facebookgruppen i høj grad også relateres til www.KarateNews.dk ser vi med stor alvor på hvordan vores fora for karate-nyheder omfattes og omtales. De erfaringer, som redaktionen har gjort sig, viser at debatkulturen på facebookgruppen i nogle tilfælde har vist sig at være uhensigtsmæssig, idet vi ser det som vores opgave, at sikre at den respekt og gode tone som karate per tradition er kendetegnet ved også videreføres på facebookgruppen.

Som anvarlige administratorer af facebookgruppen, har vi tillige en forpligtigelse til at indlæg ikke antager anstødelig karakter.

Da vi alle har en interesse i at facebook gruppen består, har vi fundet det nødvendigt, at foretage nogle ændringer i proceduren for hvordan I offentliggør opslag på facebookgruppen.

Vi håber, at vores læsere vil tage positivt imod dette tiltag og gør opmærksom på, at klubber eller personer, som er medlem af vores dojoregister, naturligvis stadigvæk har mulighed for at komme til orde, og benytte facebookgruppens servicefunktioner f.eks. at gøre opmærksom på diverse stævner, seminarer mv. som hidtil.

Dette kræver nu blot at I indsender, det som I ønsker skal offentliggøres, til redaktionen@karatenews.dk , så laver vi opslaget for jer.

På baggrund af de erfaringer vi har gjort os mener vi, at det vil være mest retfærdigt, at det alene er medlemmer af dojoregisteret, som har adgang til at benytte ovennævnte servicefunktioner, som et supplement til vores kalenderfunktion på www.KarateNews.dk

For de af vores læsere som ikke er medlem af dojoregisteret, er det således stadig muligt, at holde sig orienteret via vores hjemmeside www.KarateNews.dk samt følge med i hvad der sker indenfor karate i Danmark på vores facebookgruppe.

Er I ikke allerede medlem af vores dojoregister så kan medlemsskab tegnes via https://karatenews.dk/dojo-register/