Vil du have bragt et indlæg på KarateNews så er det bare at kontakte redaktionen. Vi vil tilstræbe at lægge nyheden ud så hurtigt som muligt.

Fotos skal sendes særskilt og må ikke være sat ind i et dokument. Når du sender foto til KarateNews giver du samtidig tilladelse til at vi anvender dem på vores hjemmeside og facebook gruppe, ligesom vi påfører et KarateNews logo på billedet.

Artikler/interviews/seminarer 

Redaktionen  kan kontaktes via følgende mail

redaktionen@karatenews.dk

Sponsorater

Vores kasserer kan kontaktes via følgende mail

kasserer@karatenews.dk 

Format

Indlæg skal sendes i word eller pages.

Foto skal vedhæftes seperat og må ikke lægges ind i et dokument. Vi bruger  kun fotos som du har rettigheder til at bruge.

Stævner/resultater

På KarateNews anerkender vi ikke brugen af “Top 16” og “Top 32”. Vi har flere gange fået resultater ind hvor folk er skrevet ind som top 16, hvorefter vi finder ud af at kæmperen har været oversidder i første runde og tabt den næste. Skriv i stedet for om hvad kæmperne har vundet af kampe og hvor mange kæmpere der var i puljen. Hvis du har en lille beretning fra stævnet bringer vi også denne.

Fotos skal sendes særskilt og må ikke være sat ind i et dokument. Når du sender foto til KarateNews giver du samtidig tilladelse til at vi anvender dem på vores hjemmeside og facebook gruppe, ligesom vi påfører et KarateNews logo på billedet.

Resultater fra stævner i ind- og udland skal sendes til

resultater@karatenews.dk

Redaktionen

Her kan du se hvem der arbejder for KarateNews. Alle er frivillige og arbejder for at fremme interessen for karate. Hvis du ønsker at invitere KarateNews til en begivenhed skal du rette henvendelse til redaktionen. 

Ansvarshavende redaktører

Jesper Fjeldgaard Andersen

Lars Fauerholt Andersen

Preben Nielsen