Redaktionen er blevet orienteret om, at Helmut Ernst er afgået ved døden den 10. juli 2013. Helmut Ernst har i en lang årerække været en aktiv person i Dansk Karate Forbund. Han  har bl.a. været formand for Dansk Karate Forbund og en ihærdig stævnespeaker. 

Helmut blev 59 år og bisættelsen finder sted i Budolfi Kirke i Aalborg  lørdag den 13. juli 2013, kl. 14:30.

Æret være hans minde.  

Vi henviser til mindeord på Aalborg Karate Skoles hjemmeside og Dansk Karate Forbunds hjemmeside. 

IMG_9613