Kan stadig få dine KarateNews opdateringer via facebook. Du skal blot “like/synes om” denne side. Hermed kommer vores nyheder frem på din startside

.

https://www.facebook.com/pages/Karate-News-Danmark/169653086457383

Som giver et godt overblik over vores tidligere artikler.

Redaktionen