På det seneste har DTKF fået henvendelser fra flere karatestilarter, som ønsker medlemskab i DTKF. Årsagen til dette kunne bl.a. være at DKarF gennem en rigid tilknytning til WKF har udspillet sin rolle som nationalt forbund. Det brede ønske i karatekulturen i Danmark er åbenhed og samarbejde – hvilket DTKF arbejder for, inden for rammerne af den traditionelle karate-do.

Senest er der således kommet en opfordring fra WUKF’s globale ledelse om DTKF’s indtræden i WUKF. WUKF mener en sådan beslutning har en række fordele, både på kort og lang sigt for DTKF og de underliggende organisationer, men omvendt lægger WUKF heller ikke skjul på, at det netværk og de kompetencer, som DTKF´s IT udvalg har, vil være af stor værdi for WUKF.

Efter en rækker forhandlinger er resultatet blevet, at DTKF har meldt sig ind i WUKF.

Medlemskabet er for DTKF’s vedkommende forankret hos generalsekretær Harry Boserup Sensei, som repræsentant (President) for DTKF i WUKF.

Et medlemskab af WUKF vil give DTKF en stærkere profil – og vil ydermere for medlemmerne betyde mulighed for at deltage i åbne internationale mesterskaber i en global verdensorganisation, der er stilartsuafhængig – dvs at alle karatestilarter er velkomne, både med kata og kumite, Ippon Shobu, samt sportskarate.

Tendensen lige nu blandt visse traditionelle karateforbund er en øget interesse for WUKF, og det spås, at WUKF også i fremtiden bliver blandt de ledende organisationer i verden. DTKF’s medlemskab ses derfor som en mulighed i forhold til at kunne imødegå den øgede tilstrømning og behovet fra den bredere karatekultur i Danmark.

Forhåbentlig vil dette danne grundlag for en vækst og konsolidering indenfor den danske og skandinaviske karatekultur i forhold til den traditionelle karate-do.

Formand DTKF

Henrik S Simonsen