Af: Tonni Norslev   
Søndag den 5. maj blev der afholdt instruktørtræning i Tokushinryu Kobudo med Lars F. Andersen som instruktør. Træningerne bliver afholdt den første søndag i hver måned 12 gange om året, der veksles mellem at afholde træningerne i Bosatsu Karate og Aikido og Amager Karate Skole. Sidstnævnte fungerer som Honbu for Danmark og de europæiske lande, der er tilknyttet stilarten.


 Der var deltagere fra følgende stilarter: JKS Shotokan, Goju-ryu, Shingo-ryu, Gishi, Isshinryu, Gensei-ryu, Shito-ryu og Jushinryu Ju Jitsu. Alle arbejder målrettet frem mod at blive uddannet som instruktører, således at der kan startes en Tokushinryu dojo eller et hold/ en klasse op i forbindelse med instruktør aspiranternes egne dojoer.


IMG_5234-imp-imp

IMG_5236-imp-imp

Stående Sai kihon

IMG_5240-imp-imp

Gruppen med Nunti Sai

Træningen startede som altid med det grundigt kihon program, hvor der blev fokuseret på korrekt afsæt i suri ashi med både sai, tonfa og tekko.


 Herefter blev der lavet en grundig introduktion til nunti sai, og Nunti Sai Kihon Ichi blev repeteret adskillige gange.

 

IMG_5237-imp-imp

Nunti Sai Kihon


Efter en kort pause blev gruppen delt op i brun- og sortbælter for sig og grøn- og blåbælter for sig.  Førstnævnte gruppe arbejdede med sekvenser af kama kataen Moha Gama. I denne gruppe blev der især fokuseret på stillingsarbejdet, bla. et skifte fra neko ashi dachi til zenkutsu dachi for så herefter at glide tilbage i shiko dachi. Det gav flere udøvere problemer at koordinere dette samtidigt med at man blokerer og skærer med kamaen.

IMG_5238-imp-imp


Moha Gama kata

Grøn- og blåbælte gruppen arbejdede med renraku waza, kombinationer af flere teknikker, og der blev brugt halvanden time på at arbejde gennem de fastlagte våben kombinationer, som findes indenfor følgende våben: bo, sai og tonfa. Da det var dejligt vejr, brugte vi de udendørs arealer.  Når dette trænes, og vi er et ulige antal, kører den som er ”til overs” som skygge af en af de andre eller observerer og kommer med ”feedback” til udøverne. Således er man på hele tiden.

Næste træning er den 2. juni, hvor Per Sørensen vil være fungerende instruktør. Instruktørtræningen fortsætter også hen over sommeren. Efter sommeren vil der blive optaget 5 nye instruktøraspiranter på holdet. I september holdes der en lejr for alle Tokushinryu Kobudokaer og i november rejser flere af instruktørene til Okinawa for at træne med Tokumura Sensei.