I august 2014 åbner Park Allé Privatskole i Brøndby med et på mange måder banebrydende koncept. En grundskole fra 0. til 10.klasse med kampskunst på skemaet hver dag og mulighed for at lære kinesisk og japansk i stedet for f.eks. tysk, fransk eller spansk.
Der undervises på alle klassetrin i en vifte af alderstilrettet kampkunst fx. Taijii, Karate og Judo, og Yoga og Mindfulness blandes drypvis ind i den daglige undervisning. Men der spilles selvfølgelig også bold, springes over hest og klatres i tove. Hensigten er at give eleverne fysisk afløb, kropskontrol og ro i sindet for på den måde at skabe de bedste betingelser for indlæring.
Inspirationen til projektet baserer sig på Grundtvigs tanker om frisind og oplysning, Kierkegaards teorier om at møde mennesker der, hvor de er, den japanske uddannelsestænker dr. Matsumaes afhandlinger om den demokratiske verdensborger og de mange videnskabelige undersøgelser, der påviser kampkunstens positive indvirkning på indlæring og adfærd. Et andet vigtigt parameter er de gode erfaringer, som kamosportsklubberne gennem mange år har haft med inklusion og socialisering og de mange solskinshistorier, der er kommet fra lærere, specialkonsulenter og forældre om børn, der ”har fundet sig selv” gennem kampsport.
Målet er vidende børn og unge, som hviler i sig selv, kan være i nuet, er bevidste om samspillet mellem krop og sjæl, giver plads til forskellighed, fungerer i et fællesskab, kender værdien af hjælpsomhed og er stærke både fysisk og psykisk.
Skolen er på ingen måde elitær men sigter mod at inkludere så bredt som muligt og samtidigt give eleverne muligheder, der står mål med deres kompetencer.
Bag projektet står en række erfarne lærere, som brænder for kampkunst, asiatisk filosofi og vigtigheden af en solid grunduddannelse med et globaliseret udsyn og værdifulde, internationale relationer.
I tilslutning til skolen etableres et asiatisk kulturcenter med tilhørende billedskole, som vil give fritidsbrugere mulighed for at udvikle kendskab til asiatisk kunst, kultur, historie, sprog og samfundsforhold og danne rammen for relationer mellem herboende asiater og danskere. Målet er her at skabe en symbiose mellem skole, foreningslivet og kommunen.
Vil man vide mere om projektet og skolens tilbud, kan man klikke ind på www.parkalleprivatskole.dk eller kontakte Anne & Walther Kjøng på walther.kjong@glostrup-privatskole.dk