¹BªÅ¤â¹Dª÷µP¶À©þ©û¡C´N¬O³o¤@®±³QÀ»­Ë©ü°g«æ±Ï¡C

DGI Kampidræt har udsendt følgende mail til klubber, der er tilknyttet DGI Kampidræt.

Kære formand.

Dette er en ekstra vigtig mail, som jeg beder dig bruge tid på.

Via dette link finder du Justitsministeriets nye spørgeskema omkring sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med afviklingen af offentlige kampe inden for alle former for kampsport.

Derudover kan du via dette link finde et følgebrev med mere detaljeret info om undersøgelsen.

Da DGI kampidræt indgår i Justitsministeriets arbejdsgruppe om kampsport, sender jeg spørgeskemaet ud til alle registrerede formænd i vores kampsports-medlemsforeninger/klubber.

Du opfordres til to ting:

1)      Udfyld – i videst mulige omfang – skemaet på din forenings/klubs vegne og send det til arbejdsgruppens sekretær på sml@jm.dk senest d. 25. januar 2015. Alternativt bedes du sørge for at en anden person fra foreningen/klubben gør det.

2)      Videresend – hurtigst muligt – dette skema til jeres nationale forbund (hvis I har et sådan forbund?), så vi også får forbundenes svar. Dette behøver du dog ikke at gøre, hvis din forening/klub er medlem af enten DMMAF (Danish Mixed Martial Arts Federation) eller et af forbundene under Danmarks Idræts Forbund.

På forhånd tak – og glædelig jul!

Venlig hilsen

Erik Lennart Petersen

Landskonsulent, DGI kampidræt

 

Vedr.: Spørgeskema om sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige
risici i forbindelse med afviklingen af offentlige kampe inden for alle
former for kampsport.
Arbejdsgruppen om kampsport under Justitsministeriet har fået til opgave
at vurdere, om og i givet fald hvilke regler der skal indføres til regulering
af eventuelle sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici i forbindelse
med afviklingen af offentlige kampe inden for alle former for kampsport.
I dag findes der kun regler af den karakter inden for boksesporten (reglerne
i boksebekendtgørelsen).
Arbejdsgruppen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet
udarbejdet vedlagte spørgeskema, som vi gerne vil bede Jer om – i videst
muligt omfang – at udfylde og sende tilbage til arbejdsgruppens sekretær
senest den 25. januar 2015.
Eventuelle spørgsmål til den del af spørgeskemaet, der omhandler
sundhedsmæssige risici kan rettes til Sundhedsstyrelsens repræsentant,
afdelingslæge Ivar Gøthgen på telefon nr. 7222 7784.
Eventuelle spørgsmål til den del af spørgeskemaet, der omhandler
sikkerhedsmæssige risici kan rettes til Rigspolitiets repræsentant,
specialkonsulent Sussi Kronborg Rasmussen på telefon nr. 4515 2546.
Det er også muligt at kontakte arbejdsgruppens sekretær, fuldmægtig
Samina Munir Lanewala på telefon nr. 7226 8556 eller e-mail sml@jm.dk.