Tekst/Foto Jesper F. Andersen, KarateNews

 

 

 

 

 

 

Dansk Karate Forbund har i denne weekend gang i den helt store dommeruddannelse. Dagen startede i Nyhavn, hvor Skotte rejser, havde lagt lokaler til den teoretiske del for ca. 45 dommere, hvoraf flere var helt nye. Senere på dagen kørte dommerne til Frederiksværk, hvor karateklubben Taifu, stillede lokaler og kæmpere til rådighed for den praktiske del af kurset. 

 

Secretary i WKF referee commission, Javier Escalante, fra Sverige var med under hele kurset.  Javier Escalante er en kapicatet for dommerudvalget og et kvalitetsstempel for uddannelsen. 

Den praktiske del i dag startede med at alle dommerne skulle øve sig i at vise det korrekte flag når en scoring var annonceret. Dette foregik på forskellige måder, b.la. ved at der blev råbt “Aka wazari” (rød wazari), hvorefter dommerne skulle vise en rød scoring, 1 point. 

Næste step fik et par kæmpere nogle opgaver, som dommerne så skulle reagere på og hurtigt vise rette flag. 

Dagen fortsatte med nogle opvisningskampe, hvor Javier Escalante dømte nogle kampe og undervejs forklarede om placeringen som hoveddommer. 

Dernæst var der en del træningskampe, hvor dommerne fik lov til at øve sig. 

Dommerne skulle til sidst til eksamen som judge og referee. Taifu kæmperne gik virkelig til den og leverede nogle gode kampe, hvor der også skulle tages stilling til nogle hårde kontakter. 

Undervejs i kurset fik jeg en lille snak med Javier Escalante. Han var meget stolt over den udvikling man ser i Danmark indenfor elitearbejde og dommerarbejde. Tidligere havde Danmark været meget usynlig, men nu var det Danmark som satte kursen i Norden og dagens samling af nye dommere er vist aldrig tidligere set i Danmark i samme målestok. 

Kurset sluttede med at alle Taifu kæmperne fik en velfortjent klapsalve af dommerstanden og Javier Escalante takkede dem mange gange for deres indsats. 

Dansk Karate Forbund havde samtidig valgt at afholde en uddannelse som official. Dansk Karate Forbund har indkøbt i et nyt elektronisk system “SetOnline” til styring af tid, point, straf mv. Det er et system, som også anvendes ved internationale stævner og det er også langt mere publikumsvenligt idet stillingen vises på store fladskærme ved hvert areal. 

Steen T. Mundus stod for undervisningen både lørdag og søndag. Om lørdagen fik kursisterne lejlighed til at afprøve det under alle kampene under dommernes uddannelse og der virkede det rigtig godt.