Tekst Jesper F. Andersen

Foto Peter Leschly og Jesper F. Andersen

Karatestævner har i lang tid ikke været muligt på grund af corona. Men lørdag den 18. september afholdte Dansk Karate Forbund deres officielle DM i Shobu Ippon Karate i Hørsholmhallen. Et velbesøgt og veltilrettelagt stævne, som også tiltrak pænt mange betalende tilskuere. 

Stævnet i Hørsholm viste i høj grad, at der er efterspørgsel og behov for  Shobu Ippon stævner i Danmark. Dansk Karate Forbund besluttede for en del år siden, at udelukkende fokusere på WKF karatedelen på bekostning af Shobu Ippon. Set i bagspejlet var det en uklog beslutning, da det bl.a. var medvirkende til en opsplitning af karate i Danmark, som førte til polarisering og etableringen af nye karateorganisationer.

Derfor er det befriende, at der nu igen tilbydes Shobu Ippon stævneaktivitet i Dansk Karate Forbund. Dermed er der en stævneaktivitet for de mange klubber, som i  højere grad fokuserer på det traditionelle fremfor det sportslige. I Shobu Ippon kæmpes kun til 1 point (Ippon), hvilket påvirker den taktiske og mentale indstilling. Selv om kravet for at få point er store bliver kampene ofte afgjort før tid. Det bevirker, at flere som ikke er i fysisk topform kan deltage.

Traditioner

Shobu Ippon stævner holder fast i traditionerne, hvilket tiltaler mange af de særligt “ældre” karateudøvere. De fleste klubber i Danmark har ikke de nødvendige ressourcer eller tid til at træne eliteudøvere op. Shobu Ippon er en oplagt mulighed for at stille op mod andre, som træner på de samme betingelser og på den samme måde.

Voksne

Det var opløftende, at der primært var voksne kæmpere og tilskuere tilstede i hallen. Det var noget af det første jeg lagde mærke til, da jeg ankom til Hørsholmhallen. Normalt er der fyldt med børn og forældre til karatestævner i dag. Det har selvfølgelig sin berettigelse, men stemningen bliver også derefter. Fællesskab og samvær med andre voksne karateudøvere er vigtigt for motivationen og fastholdelse af traditioner. Flere af de “ældre” karate sensei´s faldt også hurtigt i snak på tilskuerbænkene og udvekslede historier fra gamle dage.

Der var ikke kata på programmet. Det var savnet og ønsket om kata til næste Shobu Ippon DM er hermed givet videre.

Samtidigt skal der lyde en opfordring til Dansk Karate Forbund til at lave et udvalgt hold/landshold for de dygtige kæmpere, der så ville kunne deltage i et passende internationalt stævne. 

Lys fremtid

Stor ros til Dansk Karate Forbund for et vellykket stævne og vilje til at omfavne karaten i Danmark. Det vil helt sikkert tiltale nogle af de klubber, som gennem årene har organiseret sig anderledes.

Resultater

 https://www.sportdata.org/karate/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=6006&active_menu=calendar