Osu DTKF,

På KarateNews har vi de sidste 5 år dækket en stor del af jeres stævner i DKTF. Vi var derfor kede af at høre, at I måtte aflyse DM i Karate i år.

Vi har modtaget tre spørgsmål fra læsere, som er medlem af DTKF og mener at informationsformidlingen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Spørgsmål nr. 4 kommer fra redaktionen.

Vi har tænkt os at lave et indlæg på dette, da det er første gang at vi har hørt at et DM er aflyst.

1. Vil DM blive afholdt senere i 2015?
2. Hvis ikke, vil det have indflydelse på udtagelse til DTKF landsholdet?
3. Vil der blive afholdt DM i 2016?
4. Vil DTKF klubberne deltage i United Karate of Denmark DM?

På redaktionens vegne

Lars Andersen
Redaktionen@KarateNews.dk

Til KarateNews

Der vil i år ikke blive afholdt DM. Det er et stort arbejde at stable et stævne på benene – udelukkende ved frivillig arbejdskraft i alle led. Gennem årene har vi været hjulpet af en stor skare frivillige officials, som har gjort en kæmpe stykke arbejde for de deltagende kæmpere.

Pga. uheldige og forskellige omstændigheder har rygraden af disse officials ikke kunnet stille op til stævnet og det har gjort at vi ikke kunne forsvare kvaliteten af stævnet og derfor måtte aflyse. Vi har appelleret til alle deltagende klubber om hjælp, men det har ikke denne gang lykkedes at stille et hold rutinerede officials.

Det vil ikke have indflydelse på udtagelsen til landsholdet, DTKF ‘s coach har et indgående kendskab til potentielle kæmpere og jeg er tryg ved hans håndtering af sagen.

Der vil blive afholdt DM i 2016. Vi skal i gang med en drøftelse med medlemsklubber om, hvordan vi sikrer os et tilstrækkeligt antal officials i fremtiden, således at dette ikke sker igen.

Det er vigtigt at understrege, at DTKF ingen hindring lægger i vejen for hvor og hvilke stævner medlemmerne deltager i.

Ved medlemskab af DTKF har man adgang til en lang række stævner gennem bl.a. ESKA, WSKA og WUKF. DTKF er på nuværende tidspunkt ved at formalisere samarbejdet med UKDK, og det vil i fremtiden være naturligt, at DTKF’s medlemmer i deltager i UKDK DM, hvis de ønsker dette.

På DTKF’s vegne

Henrik S. Simonsen

Formand

                                 41577_356281974541_4924273_n