Denne artikel er venligst stillet til rådighed af Taifu Karate Dojo.

Af Jesper F. Andersen, chefinstruktør i Taifu Karate Dojo

Indledning

Link til filmen “Børns karakterdannelse”

Denne artikel tager udgangspunkt i et interesant videoklip “Børns karakterdannelse” med Per Schultz Jørgensen, psykolog og professor, som fortæller om vigtigheden af, og vejen til, at udvikle karakterdannelse hos børn. Børn skal udvikle evnen til at tage ansvar for deres liv og situation i almindelighed. Set med karatefaglige briller mener jeg, at den rette karatetræning i høj grad medvirker til udviklingen af karakterdannelse hos børn, som jeg i det følgende vil komme ind på. 

Udvikling af egenskaber hos børn

Vores individualiserede samfund påvirker børn i høj grad. De skal tage stilling til en masse ting, og de skal forme deres egen identitet. Det kræver, at børn er i stand til at tage ansvar. Hvis ikke, er der risiko for at gå til grunde. Per Schultz Jørgensen fremhæver vigtigheden af at udvikle karakterdannelsen hos børn. Han anbefaler, at man bl.a. fokuserer på at udvikle følgende egenskaber hos børn:

  • Selvkontrol
  • Evnen til at tage ansvar
  • Robusthed – udvikle styrke til ikke at give op
  • Stå fast på det man tror på – at være sig selv
  • Samarbejde.

Ved at udvikle karakterdannelse hos børn vil de være bedre i stand til at tage ansvar og flytte sig i en positiv retning.

Hvad har karakterdannelse med karate og Taifu at gøre? Jeg mener, at der er rigtig mange lighedspunkter mellem den karakterdannelse, som Per Schultz Jørgensen taler om og den udvikling af karakterdannelse, som vi praktiserer i Taifu. Vi lægger stor vægt på begrebet karakterdannelse. I karate er karakterdannelse en vigtig og livslang proces for både medlemmer og instruktører. Vores mission i Taifu er, at vores medlemmer opnår karatefaglig og personlig udvikling. Det foregår i rammerne af ordentlighed og respekt for hinanden, da vi mener det er det bedste udgangspunkt for at udvikle karakterdannelse. 

Jeg har taget udgangspunkt i de begreber, som Per Schultz Jørgensen anbefaler at fokusere på og sat dem ind i en karate-kontekst.

Selvkontrol

Selvkontrol er et nøgleord i karate. Det kræver disciplin og planlægning at træne karate flere gange om ugen. Selvkontrol er tillige en forudsætning for at kunne udvikle sig i karate, da der er tale om en kampsport, hvor man kan risikere at komme til skade, hvis man ikke har selvkontrol. Gennem karatetræning i Taifu udvikler vi børnenes evner til at tro på sig selv og kontrollere sig selv. Vores instruktører viser vejen for børnene. De træner alle selv karate og fungerer som rollemodeller. Det er med til at give børnene mod og nysgerrighed til at flytte sig. I takt med at børnene udvikler sig i en positiv retning, lærer de også at forsvare sig selv. Det at kunne forsvare sig selv, og tro på sig selv, udvikler evnen til at kontrollere sig selv, og sige fra når det er nødvendigt. Per Schultz Jørgensen fremhæver selvkontrol, som en forudsætning for, at kunne skubbe til uhensigtsmæssige ting i livet.

Evnen til at tage ansvar

Når man ankommer til Taifu, skal man stille sine sko pænt i vores skoreol. Træningstasker og drikkedunke skal stilles pænt i dojoen, og børnene hjælper til med at ryde op i dojoen og opholdsrum. Vi lærer børnene at tage ansvar for lokaliteterne i Taifu.

I takt med at børnene udvikler sig, og opnår højere grader, præsenterer vi dem for mere ansvar. Det kan f.eks. ske ved, at de bliver sat sammen i små grupper, hvor de skal præsentere øvelser for hinanden og give feedback til hinanden på en respektfuld måde. Flere børn hjælper også til som instruktørassistenter i Taifu.

Vi lærer børnene, at vi alle har et ansvar for at Taifu er et rart sted at være. Det praktiserer vi ved, at alle skal behandle hinanden med respekt. Vi går forrest og viser vejen. Dermed synliggør vi overfor børnene, hvad det vil sige at behandle hinanden med respekt.

Robusthed

Gennem karatetræning opbygges robusthed. Vi lærer børnene, at de ikke skal give op når det bliver hårdt. Det er et gennemgående tema i vores træning, at børnene hele tiden skal flytte deres egne grænser både fysisk og mentalt. Vi anerkender dem for det de kan, og ikke for det de ikke kan. Vi hjælper dem til at være selvkritiske og fokusere på deres egne evner.

Stå fast på det man tror på – at være sig selv

Gennem karatetræning udvikles evnen til at tro på sig selv og at være sig selv. I karate lærer vi børnene at fokusere  på deres egen positive udvikling og ikke sammenligne sig med andre. Vi lægger vægt på, at et nyt bælte ikke er målet i sig selv. Det er processen i karate der er vigtig. Hvis man f.eks. ikke bliver indstillet til graduering, eller udtaget til et stævne, lærer vi børnene at glæde sig på andres vegne. Det at hvile i sig selv, at kunne glæde sig på andres vegne og udvise tålmodighed, anser vi som vigtige egenskaber for at kunne være i balance med sig selv, – at være sig selv. Der er plads til alle i Taifu. Vi ser forskellighed som en styrke.

Samarbejde

Mange af vores træningsøvelser bygger på at skulle samarbejde. Det at kunne samarbejde er ofte en forudsætning for, at øvelserne kan gennemføres. Alle uanset alder, grad, eller opnåede resultater, er vigtige individer i Taifu. Hos os er fællesskabet særlig vigtigt, da vi er en forening bygget på frivillighed og samarbejde. Fællesskab og samarbejde er en forudsætning for at Taifu kan eksistere. 

Forældrerollen

Som forældre kan I være med til at understøtte den karakterdannelse, der finder sted i Taifu. Når jeres børn møder modstand, vil jeres opgave være at opmuntre og støtte jeres børn. Hold dem fast på den proces der finder sted i Taifu. Børnene ser deres instruktører som forbilleder, som personer der støtter og hjælper dem, også når det er svært. Bliver jeres børn f.eks. ikke indstillet til graduering, eller udtaget til stævne, så er det fordi de ikke er klar til det. Vi lægger vægt på, at børnene i Taifu ikke oplever unødvendige nederlag. Det gør vi bl.a. ved at gøre dem bevidste om deres egne evner og ikke sætte dem i en situation, som de ikke kan takle. Hvis vores faglige vurdering ikke bliver anerkendt i hjemmet, skaber det forvirring og usikkerhed hos barnet. Hvis du som forælder oplever frustration, eller en undren, så tag en snak med instruktøren.

Det er vigtigt at huske på, at alle, på et eller andet tidspunkt, møder modstand – også i karate. Når tingene ikke lige går som man forventer, finder der vigtig læring sted. Det er læring, som er nødvendig for at kunne håndtere modstand hensigtsmæssigt senere i livet. Vores instruktører er meget opmærksomme på, når børnene møder modstand. De har alle selv oplevet modstand og ved at trække på deres erfaring og indsigt, hjælper de børnene med at komme videre. Ved at sætte børn i stand til at tro på sig selv, og kunne takle udfordringer, vil de stå langt stærkere i deres liv.

Per Schultz Jørgensen forklarede i videoklippet, at hvis man køber sine børn, lokker sine børn, eller bærer sine børn gennem livet, så kortslutter processen med at skabe positiv karakterdannelse.

Instruktørerne i Taifu

Som jeg har beskrevet ovenfor udvikler karatetræning mange af de egenskaber, som er nødvendige for at styrke karakterdannelsen hos både børn og voksne i Taifu. Jeg tænker, at I forældre kan bruge denne viden til at være opmærksom på, at karate er meget mere end en sport. Karate udvikler jeres børn både fysisk og mentalt. Vi lægger vægt på at udvikle os selv, og vores medlemmer, som ordentlige mennesker, der behandler hinanden med respekt.

Jeg tænker også, at dette indlæg er med til at synliggøre den prisværdige frivillige indsats vores instruktører yder hver dag i Taifu. De er alle rollemodeller, og bruger rigtig meget tid på at dele ud af deres viden og erfaring til alle i Taifu. Et klap på skulderen, eller en frivillig hånd ved en af vores arrangementer, er jeg sikker på vil være meget værdsat af alle instruktører. Der er brug for alle der vil Taifu.

Hvis I er blevet nysgerrige på, hvordan karate påvirker karakterdannelse, kan jeg anbefale at prøve karate. Vi har flere forældre, som allerede træner karate i Taifu.