Udmeldte karateklubber er talt med på DIF lister over medlemsklubber i Dansk Karate Forbund

På redaktionen har vi gennem et stykke tid modtaget flere henvendelser angående medlemstal i Dansk Karate Forbund. På Dansk Karate Forbunds  hjemmeside fremgår det, at der er 106 medlemsklubber, og Dansk Karate Forbund oplyser, at de har ca. 12.000 medlemmer. På DIF hjemmeside (medlemstal) fremgår det, at der er 141 klubber i Dansk Karate Forbund og 12.488 medlemmer. 

Henvendelserne er sket med baggrund i, at klubber, der tidligere har været medlem af Dansk Karate Forbund stadig stod som medlemsklubber af Dansk Karate Forbund på DIF officielle lister. Klubberne ønskede ikke at blive sat i forbindelse med Dansk Karate Forbund, ligesom de ikke ønskede at deres klub og deres medlemstal skulle indgå i Dansk Karate Forbunds samlede medlemstal.

Senest var det fra Bornholm Karate-do Kai, som på en officiel liste fra DIF stod opført som medlem af Dansk Karate Forbund. Bornholm Karate-do Kai talte med i det samlede medlemstal i Dansk Karate Forbund, på trods af at Bornholm Karate-do Kai ikke havde været medlem af Dansk Karate Forbund de seneste 10 år.

Er Dansk Karate Forbund Danmarks største kampsportsforbund med ca. 12.000 medlemmer?

Dansk Karate Forbund har flere gange offentliggjort, at de tæller ca. 12.000 medlemmer, ligesom de har annonceret, at de er det største kampsportsforbund med det højeste medlemstal og den største fremgang. 

Fra Dansk Karate Forbunds hjemmeside november 2018 (set 19. nov. 2018).

“Vil du være med til at forme et forbund under udvikling? Og er du engageret og formår at arbejde selvstændigt.

 Dansk Karate Forbund organiserer mere end 100 klubber og har ca. 12.000 medlemmer på landsplan…”

Link til opslaget

Fra Dansk Karate Forbunds hjemmeside marts 2017 (set 19. nov. 2018)

“Kære klubber

 Nye vinde fra Danmark Idræts Forbund

 Dansk Karate Forbund er i en rivende udvikling. Vi er det største kampsportsforbund med det højeste medlemstal og den største fremgang……

 “Den økonomiske konsekvens af DIF’s analyse

 Vores omsætning er alt for lille, fordi vi næsten kun har de midler vi får fra DIF. Vi får knap 2,1 mio. i tilskud årligt fra DIF. Derudover bliver der indløst cirka 4.000 licenser fra vores 12.000 medlemmer. Licensen koster 100,- og heraf betaler DKarF 50,- til Tryg for den       ulykkesforsikring som følger med licensen. Der bliver indløst klublicenser for knap 50.000,-. Det betyder at vi kun får tilført 250.000,- til vores økonomi fra medlemsklubberne. Og da vores breddepulje er på 320.000,- vil vi ganske enkelt ikke kunne fortsætte med drive forbundet med det  nuværende aktivitetsniveau hvis vi ikke gør noget. Til sammenligning indløser Dansk Taekwondo Forbund cirka 8.000 licenser til 200,- stykket”

Link til opslaget.

Kontakt til Dansk Karate Forbund

Redaktionen har den 14. november taget kontakt til Dansk Karate Forbund og spurgt ind til den diskrepans der er mellem antal medlemsklubber og medlemmer der er opgivet af Dansk Karate Forbund og DIF.  Af svaret fra Dansk Karate Forbund fremgår det bl.a.,  at medlemstallet på DIF hjemmeside repræsenterer de idrætsforeninger, som har angivet karate som aktivitet under Dansk Karate Forbund for 2017 i deres indberetning til det Centrale forenings Register som er en fælles portal for både DIF og DGI.

Ca. 30 af disse klubber har været udmeldt af Dansk Karate Forbund, men klubberne har antageligt indberettet deres medlemstal under Dansk Karate Forbund på grund af deres medlemsskab af DGI. I foråret blev Dansk Karate Forbund gjort opmærksom på denne fejl, hvorefter de rettede henvendelse til DIF for at få fejlen rettet.  Dansk Karate Forbund har endvidere oplyst, at det vil påvirke dem økonomisk med 1-2 % af forbundets årlige budget, at der har været for mange klubber registreret hos DIF. 

Eftersyn af medlemsklubber og medlemmer

På redaktionen har vi kigget nærmere på medlemsklubber og antal medlemmer i  Dansk Karate Forbund.

På Danmarks Idræts Forbunds hjemmeside er der en oversigt over de antal klubber og antal medlemmer, som er medlem af DIF.

I 2017 var der 12.488 medlemmer af Dansk Karate Forbund fordelt på 141 medlemsklubber.

Ved et opslag på  Dansk Karate Forbunds hjemmeside (nov. 2018) har vi optalt:

106 medlemsklubber i Dansk Karate Forbund.

Det giver en forskel på 35 klubber, hvilket nogenlunde svarer til det tal, som Dansk Karate Forbund opgiver i deres svar til redaktionen.

Dansk Taekwondo Forbund

Til sammenligning har vi også kigget nærmere på medlemsklubber og antal medlemmer i Dansk Taekwondo Forbund.

I 2017 var der 8.128 medlemmer af Dansk Taekwondo Forbund fordelt på 110 medlemsklubber.

Ved et opslag på Dansk Taekwondo Forbunds hjemmeside (nov. 2018) har vi optalt:

118 medlemsklubber i Dansk Taekwondo Forbund

Det giver en forskel på 8 klubber, hvilket kan skyldes at der er åbnet 8 nye Taekwondo klubber siden 2017.

 

Kan der stilles spørgsmålstegn ved antallet af medlemmer (ca. 12.000) i Dansk Karate Forbund?

Ja, redaktionen mener, at der med rette kan stilles spørgsmålstegn ved antallet af medlemmer i Dansk Karate Forbund.

Dansk Karate Forbund har ved flere lejligheder oplyst, at de tæller ca. 12.000 medlemmer, som i øvrigt svarer nogenlunde til de tal, som fremgår på DIF liste. Dansk Karate Forbund har i svar til redaktionen oplyst, at 30 klubber fejlagtigt har været talt med i de 141 klubber, som fremgik af DIF opgørelse over medlemsklubber i Dansk Karate Forbund.

Vi mener derfor, at man kan stille spørgsmålstegn ved om Dansk Karate Forbund tæller ca. 12.000 medlemmer og dermed også ved påstanden om, at Dansk Karate Forbund er det største kampsportsforbund i Danmark. På Dansk Karate Forbunds hjemmeside fremgår det, at der er 106 medlemsklubber, hvilket svarer til de karateklubber der har indløst licens til Dansk Karate Forbund. 12.000 medlemmer fordelt i 106 medlemsklubber giver et gennemsnit på 113 medlemmer i hver klub. Dette tal finder vi meget højt. Særlig set i betragtning af, at Dansk Taekwondo Forbund har 114 medlemsklubber og 8.128 medlemmer.

Dansk Karate Forbund har tidligere på deres hjemmeside oplyst, at der kun er ca. 4000 ud af deres ca. 12.000 medlemmer der indløser licens. Hvis Dansk Karate Forbund tæller 12.000 medlemmer på papiret, er det åbenbart kun 4000 medlemmer, der ønsker at benytte sig af de medlemsfordele der er i Dansk Karate Forbund. Dansk Karate Forbund har i en periode ekskluderet en række medlemsklubber, som ikke levede op til Dansk Karate Forbunds vedtægter om, at stævnedeltagelse og omgang med andre, kun må finde sted i WKF regi. Dette må alt andet lige have påført Dansk Karate Forbund et tab af medlemmer.

Dansk Karate Forbund har til redaktionen oplyst, at de i foråret har rettet henvendelse til DIF for at få rettet antallet af medlemsklubber. Hvis antallet af medlemsklubber ikke har været retvisende, må det også have indflydelse på medlemsantallet. Dansk Karate Forbund har i november måned 2018 i et nyhedsopslag oplyst, at forbundet organiserer mere end 100 medlemsklubber på landsplan og har ca. 12.000 medlemmer.

 

Har du læst artiklen “Dansk Karate Forbund lukker sig om sig selv

 

Data fra DIF hjemmeside samt Dansk Karate Forbunds og Dansk Taekwondo Forbunds hjemmesider.

Dansk Taekwondo Forbund

Medlemstal DIF hjemmeside – Dansk Taekwondo Forbund https://www.dif.dk/da/forbund/forbund/dansk-taekwondo-forbund

(set 11. 11. 2018)

Dansk Karate Forbund

Medlemstal DIF hjemmeside – Dansk Karate Forbund https://www.dif.dk/da/forbund/forbund/dansk-karate-forbund

(set 11. 11. 2018)

Antal klubber opgivet på hjemmesider

DANSK TAEKWONDO FORBUND

DANSK KARATE FORBUND

Dansk Taekwondo Forbund (hjemmeside 11. 11. 2018) Dansk Karate Forbund (hjemmeside 11.11.2018)

114 klubber

106 klubber

ALBERTSLUND TKD KLUB Allerød Karate Dojo
AMAGER TKD KLUB Amager GenseiRyu Karate
HORSENS TKD KLUB Asia Sport Center
ARKEN TKD KLUB ISHØJ Boddum-Ydby Idrætsforening
AROS TKD KLUB Bosatsu
BAGSVÆRD TKD KLUB Bredballe Karate Skole
BALLERUP TKD KLUB Brædstrup Shotokan Karate Klub
BELLINGE TKD KLUB Brøndby Karate Klub
BORNHOLM TKD KLUB Budo Sportskarate Holstebro
BRAMSNÆS TKD KLUB -10 Budo Sportskarate Ishøj
BRANDE TKD KLUB Bujutsukan-VG Karate
BRØNDBY TKD KLUB Bushi Helsinge
BRØRUP TKD KLUB Charlottenlund Shotokan Karate Klub
COPENHAGEN CITY TKD KLUB Copenhagen Gensei-Ryu
DANSK TAEKWONDO FORBUND Egedal Karate Klub
ELITE VEST – TKD KLUB AARHUS Gilleleje Karate Klub
ESBJERG CITY TKD KLUB Gladsaxe Karate Klub
ESBJERG TKD KLUB Cheong Yong Glostrup Karate Klub, Yujo Kai
FREDERICIA TKD KLUB Greve Karate
FREDERIKSSUND TKD KLUB -20 Haderslev Karate & Selvforsvar
FURESØ TKD KLUB Halsnæs Karate Do
FÅBORG TKD KLUB Hammel Karate Klub
GANGNAM SPORTSTAEKWONDO VIRUM Herfølge Karate Klub
GENTOFTE TKD KLUB Herning Karate Klub
GLADSAXE TKD KLUB Hinnerup Shotokan Karate Do
GLAMSBJERG TKD KLUB Holbæk karate do
GRINDSTED TKD KLUB Holstebro Karate Klub Shotokan
HADERSLEV TKD KLUB Chon-Ji Horsens Shotokan Karate
HADERSLEV TKD KLUB TEAM MOO DUK KWAN FIGHTERS Hvide Sande Karate Klub
Haneul Jeongwon Taekwondo Klub Copenhagen -30 Høng Karate Klub
HELSINGE TKD KLUB Hørsholm Karate Klub
HERLEV TKD KLUB Ikast Karate Klub KAIGAN KARATE DO
HERNING TKD KLUB INOUE HA
HILLERØD TKD KLUB Ishøj Karate Klub
HINNERUP TKD KLUB Itosu-Kai Karate Dragør
HJØRRING TKD KLUB Jels IF Karate
HOLBÆK MUSOOL TKD KLUB Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai
HOLBÆK TKD KLUB Kaizen Karate do
HOLSTEBRO TKD KLUB Hwa Rang Do Kalundborg Karateklub
HORSENS TKD KLUB -40 Kami Karate Academy
HVALSØ TKD KLUB Karate klubben Shuri Ryu Øland
HVIDOVRE TKD KLUB SIMJANG-ILYEO Karate-Do Gentofte
HWARANG TKD KLUB RØDOVRE Karateskolen Genshi-Kan Frederikssund
HØNG TKD KLUB KI-DO
IKAST TKD KLUB Kofukan Karate Ballerup
ISLEV TKD KLUB Kyokushinkai Himmerland Dojo
Itide Test klub København Karateklub
KOLDING HUMA TKD KLUB Københavns Vestegns Karateskole
KOLDING TKD KLUB Køge Karate Klub
KØBENHAVN TKD KLUB -50 Lystrup Shotokan Karate
KØGE HWARANG TKD KLUB Midtfyns Shuri-Ryu Karateklub
KØGE TKD KLUB Musashi Shotokan Karate-Do
LYNGBY TKD KLUB Nakskov Karate Skole – Shingo Ryu
LYSENG TKD KLUB Nippon Kenpo Karate-Do Gym
MIDTSJÆLLANDS TKD KLUB Nordsjællands Karate Akademi
MUNKEBO TKD KLUB Nyborg Shotokan
NORDBORG TKD KLUB Nykøbing F. KarateCenter
NORDJYSK TKD KLUB Center NØRRESUNDBY Næstved Karate Klub
NYBORG TKD KLUB Odder Shotokan Karate Do-Kai
NYKØBING MORS TKD KLUB -60 Risskov Karate Skole
NÆSTVED TKD KLUB Ronin Karate v. Åbyhøj Gymnastik
NØRRE NEBEL TKD KLUB Rødding Shotokan Karate-Do
NØRREBRO TKD KLUB Rødovre Karatskole
ODDER TKD KLUB Saiko Odense
ODENSE TKD KLUB SAX-Karateklub
Proud Lions – Team Fredericia TKD Klub Seiki Karate Do-Kai
RANDERS TKD KLUB Shi Kon Kampkunst Center
REBILD TKD KLUB Shin-To
Redaktør Shuri-Ryu København
RIBE TKD KLUB Han Kuk -70 Shuri-ryu Sportskarate
RINGSTED TKD KLUB Silkeborg Karate Skole
RISSKOV TKD KLUB Chung Mou Silkeborg Karateklub
ROSKILDE TKD KLUB Skanderborg Shotokan
RYOMGAARD TKD KLUB Smidstrup Karate Klub
SAMSØ TKD KLUB Sportskarate.dk
SILKEBORG TKD KLUB Sportskarate.dk – Hammel
SKANDERBORG TKD KLUB Struer Karate Klub
SKIVE TKD KLUB Keum Gang Struer Karate Skole
SKJERN TKD KLUB Svebølle Shotokan Karate Klub
SKOVBY/GALTEN TKD KLUB -80 Syddjurs Karateskole
SKØRPING JUNG DO TKD Sydkystens Karate Klub
SLAGELSE TKD KLUB Tao Martial Arts Fuglebjerg
SOLRØD TKD KLUB Tao Martial Arts Slagelse
STEPPING TKD KLUB (Samvirke Stepping) Tatakau
STRUER TKD KLUB Kuk Sul TOKON HJØRRING
SUNDBY TKD KLUB Tokugawa Karate Aarhus
SVENDBORG TKD KLUB TST Karate Skole
SÆDDING/GJESING TKD KLUB Tvis Karate Klub Shotokan
SØNDERBORG TKD KLUB Taastrup Karate
SØNDERBORG TKD KLUB Chung Un -90 Ulfborg Karateklub – Tenshinkan
TAEKWONDO KLUB DO, AARHUS Vejen Shotokan Karate
TAEKWONDO KLUB TEAM KOLDING Vejle Shotokan Karate-do
TAEKWONDO TEAM HADERSLEV Vestjydsk Karate-klub
TAEKWONDO TEAM HORSENS Viborg Karate Skole
TEAM ODENSE TKD KLUB Virum Gensei-ryu
THISTED TKD KLUB Wado Karate Academy
TOMMERUP TKD KLUB World Academy Of Martial Arts
Turnering 1 Zanshin Karate
Turnering 2 Ølstykke Karate Academy
TAASTRUP CITY TKD KLUB -100 Østerbro Karate Skole
VARDE TKD KLUB Dong Woo Østerbro Shotokan Karate
VEJLE TKD KLUB Aalborg Karate Skole
VIBORG TKD KLUB Århus Karate Skole
VOJENS TKD KLUB Aarhus Karateklub
VOLLSMOSE TKD KLUB ODENSE Århus Shotokan Karate-Do
VORDINGBORG TKD KLUB Århus Shuri-Ryu Karate
YONG DO KWAN TKD KLUB HJØRRING
ØLSTYKKE HWARANG TKD KLUB
ØSTERBRO TKD KLUB
AABENRAA TKD KLUB -110
AALBORG TKD KLUB
AARHUS SYD TKD KLUB – Tang Soo Do
ÅRHUS TKD KLUB Chung-Mou
AARHUS VEST TKD KLUB -114