KarateNews har det seneste år oplevet en eksplosiv stigning i antal besøg på vores hjemmeside. 125 %  flere danskere har valgt at følge med på KarateNews, hvilket var langt mere end vi kunne drømme om. Alene den sidste måned har vi haft over 20.000 sidevisninger fordelt på over 8.000 besøg. 

KarateNews har læsere fra hele verden. I årets løb har vi oplevet en massiv tilgang af læsere fra lande som f.eks. Japan (+1150 %) , Argentina (1200 %) , Latvia (+425%),  Holland (+105 %), Grækkenland (+1750%), Portugal (+525%), Ukraine (+360%) osv.   

Stigningen skal ses i at flere og flere bruger Google translate til at få oversat sider. Vi får løbende mails fra læsere rundt omkring fra hele verden som læser de traditionelle artikler på KarateNews. 

Dog skiller de Nordiske lande sig ud med et efterhånden stort antal læsere. Således har vi  det seneste år oplevet en fordobling af vores svenske læsere og ikke mindre end en tredobling af vores  læsere fra Norge. Dette skyldes ikke mindst et øget samarbejde i Norden, hvor gode kontakter gennem året er skabt. Læserne i Sverige og Norge er meget trofaste og statestik fortæller os at vi har en fast gruppe læsere i Sverige og Norge på ca. 500, som følger med på KarateNews. Finland har 268 læsere på KarateNews.dk. 

Vores facebook grupper KarateNews.dk og KarateNews International har oplevet en støt stigende antal læsere og begge grupper bliver brugt til opslag og debatter.

Derudover så har KarateNews i årets løb indgået samarbejde med Okinawa KarateNews

 Ligeledes har vi indgået en samarbejdsaftale med Okinawa Traditional Karate Liaison Bureau 

I Tyskland har vi indgået et samarebejde med Karate-News Community

 Senest i  dag er der i USA indgået et samarbejde omkring traditionelle artikler med det helt nye blad World Martial Arts

 

‘World Martial Arts Today’ 

Traditions, Culture, Technique

 

‘World Martial Arts Today’ magazine will be officially launching July 2012. Like our name, the focus is on the martial arts around the world in a format that will bring the many different styles into the mainstream. Our goal is to act as a source that is educational with in-depth reporting to the martial arts community by producing articles that bring to the forefront the traditions, techniques and culture of martial arts and the top credible instructors teaching them world wide. 

We will bring articles that through ‘World Martial Arts Today’, will benefit those just beginning the study of martial arts as well as those who are of advanced ranks within their own systems. ‘World Martial Arts Today’ will provide tools that will add to your journey through the martial arts and will help you to achieve your goals by giving you a full spectrum of martial arts knowledge.

 

‘World Martial Arts Today’ will bring easy to follow photo sequences of methods by world wide top instructors with step-by-step instruction. We will focus on the fundamental skills of various systems as well as the physical fitness aspects of conditioning techniques.

 

Today, the martial arts are at the forefront and will continue to play a vital role in our culture. The interest in the benefits of martial arts can be seen in the top physical fitness programs as well as the benefits of mental strength gained through the discipline of martial arts. ‘World Martial Arts Today’ will review the latest trends in fitness, film review, martial arts world news and much more.

 

‘World Martial Arts Today’ will bring quality articles of exceptional teachers and will represent the best in the analysis of martial art styles throughout the world.