I denne artikel har vi bedt tre deltagere om at skrive en artikel om hvad de oplevede da Albert Mady var i Danmark. De tre har meget forskellig baggrund:

Jens Brogaard brunbælte i både Isshinryu og Kyokushin fra Joshinkan Isshinryu Karate Copenhagen

Martin Frederiksen 3. dan i Gishi Karate(Kyokushin rødder) fra Haslev Karate Klub

Jens Nørregreen 5. dan Shotokan og 1. dan Koryu Uchinadi fra munen muso karate-jutsu

 


Lørdagens deltagere

 

 

Jens Brogaards beretning.

 

 

Gedan mawashi geri!

 

Fredag den 16. september d. å. stod vi klar i Joshinkan Isshin-Ryu Copenhagens  dojo og ventede forventningsfuldt på, at Hanshi Albert Mady skulle dukke op og undervise et par timer. Fredagsundervisningen skulle være indledningen til et week-end seminar med den legendariske 9. dan i Isshin Ryu karate og 4. dan i Kyokushin Karate: Hanshi Albert Mady. Jeg havde personligt store forventninger til seminaret, da jeg igennem en årrække har dyrket både Isshin-Ryu og Kyokushin og så derfor frem til at blive undervist af en person, der havde beskæftiget sig indgående med begge systemer.Albert Mady var desværre forsinket, grundet flytekniske problemer, og landede først i Kastrup Lufthavn kort før undervisningen begyndte. Uagtet eneste opvarmning, inden undervisningen begyndte, var taxaturen fra lufthavnen, var det en ualmindelig veloplagt instruktør, der efter hurtig omklædning betrådte dojoen. Albert Mady er en underviser med en stærk karisma. Mellemøstlig af udseende, han ligner faktisk skuespilleren Omar Sharif, og uagtet kort af statur, fremtræder han dynamisk, veltrænet og virker betydeligt yngre end de 53 år, som han er. Muligvis bliver man mindre smidig med alderen, men Albert Mady er ikke bevis for denne teori. Jetlag og nul opvarmning forhindrede ham ikke i, fra undervisningens første minutter, at demonstrere teknikker indeholdende høje, kraftfulde og ubesværede cirkelspark.

Kumite kihon

 

 

Vi varmede op med nogle boksekombinationer, mens Hanshi Mady forklarede, hvordan hans “knock down” kæmpere i Canada modtog en del boksetræning, hvilket havde styrket deres knock down kamp, idet de blev bedre til at kombinere og udnytte huller i paraderne, i stedet for at stå på flade fødder og slå hinandens på arme. Som et kuriosum kan nævnes, at hans dojo havde tilknyttet en boksetræner, der var bror til den tidligere bokse legende Thomas “Hitman” Hearns.Hanshi Mady forklarede, at kampen var et centralt element i alle dele af hans karate. Hans kata var også “kamp”. Som han sagde: “Når jeg træner kata alene og folk udenfor dojoen hører lydene, tror de, at der er et slagsmål i gang” .  Han redegjorde for, at det at arbejde fra ukomfortable grundstillinger i kataen også var selvforsvarsmæssigt relevant, idet man i kataen, som i det virkelige liv, blev trænet til at udføre teknikker fra forskelligeartede udgangs positioner. Centralt var også for ham, at teknikkerne virkede. Han henviste her til en længerevarende virke som dørmand i hans unge dage, hvor “dørmands universitetet” havde lært ham, hvad der kunne bruges og hvad der var uanvendelig teori. Som han sagde: “Theory can get you killed”. Efter boksekombinationerne gik vi over til en række andre kombinationer, med spark sat på, hvorefter vi gennemgik den avancerede Isshin Ryu kata “Sunsu Kata”. Hanshi Mady foreviste flydende og inspirerende bevægelser, som forlenede én med en motivation for en dag at kunne mestre denne kata.

 

Bunkai træning i dojoen i København

 

Herefter var klubtræningen afsluttet og appetiten vakt til næste dags seminar.

Næste dag var der, i Amagerhallen, forsamlet en større mængde kamsportsudøvere fra forskellige karate stilarter. Lokalet, der var stillet til rådighed levede op til undervisningens kvalitet. Stort og lyst lokale med udsigt til grønne arealer.Hanshi Mady lagde ud med solid opvarmning med bla. godt med armbøjninger, hvor armene var placeret i forskellige positioner. Herefter blev der  kørt kumite øvelser. Der var parade/undvige øvelser fulgt op af kontra med kombinationer af spark. Ved sparke kombinationerne trådte Hanshi Madys knock down baggrund igen tydeligt frem. Der blev gjort god brug af lave spark og cirkelspark til hovedet. Hanshi Mady kom egentlig kun med en overflødig bemærkning den dag, og det var, at han elskede at undervise. Det behøvede han ikke sige, det lyste ud af ham. Der var dynamik og drive over forløbet af kombinationerne. Efter første lektion blev deltagerne delt op, og sort og brunbælterne fortsatte med kumite øvelser, hvor der også blev kombineret lidt “knock down” med MMA-agtige clinch øvelser.

 

Seisan kata

 

Tredie lektion for sort og brunbælterne var en gennemgang af Seisan kata ved Shihan Lars Andersen. En del af os troede, at vi kendte kataen , men måtte erkende, at Djævlen og Mesteren ligger i detaljen. Kataen blev af Lars delt op i små og ikke-kronologiske bidder, som udfordrede de fleste. Endvidere blev kataens bunkai illustreret på overbevisende måde. Alt dette gav en anderledes og effektiv måde, at forholde sig til de enkelte sekvenser i kataen på. Der blev endvidere kørt et godt tempo, der ikke tillod tankerne at vandre for langt væk fra Dojoen. Jeg tror, at de flest fik sat nogle afsnit af kataen lidt bedre på plads, og efterfølgende følte, at de havde fået en fysisk og mental “work out”.

Lørdagens sidste lektion for sort/brunbælterne var en gennemgang af Sunsu Kata, igen af Hanshi Mady. Efter et par gennemgange gik vi over til bunkai og gennemgik en række meget selvforsvarsrelevante bunkai øvelser. Hanshi Madys praktiske tilgang til karaten fornægtede sig ikke. Teknikkerne virkede brugbare og ligetil. Igen var Hanshi Mady inde på de praktiske årsager til, at vi skulle lære at bevæge os ordentligt i stillingerne. Som han sagde var det selvforsvarsmæssigt sjældent, at de underlag man bevæger sig på i det virkelige liv, var ligeså jævne som et dojo gulv, hvorfor kataens stillingsskift lærte udøveren, at undvige og tage højde for effekter og ujævnheder på underlaget. Jeg mindedes her, hvor tit bevægelse i karatens grundstillinger, ofte har været mig til stor gavn, når jeg har trænet grappling sport, som Judo/MMA og Jiu Jitsu, hvor karatens grundstillinger faktisk optræder igen og igen, og balancetræningen fra kataen har været til stor hjælp med at holde balancen, når modstanderen står og flår løs i en.

Hanshi Mady beklagede lidt, at kataen ikke får den respekt den bør. Han havde kunder ringende til sin dojo, der spurgte til træningen og så herefter spurgte lidt kritisk: “Do you also teach this Kata stuff ?”. Han svarede dem: “Yeah, come over here and I´ll show you how to use it”. Det løfte kan han holde. Han viste os, den lørdag,, hvordan kata udføres og anvendes. Kommer Hanshi Mady til DK kan jeg kun anbefale at deltage i seminaret for atter at blive mindet om, at Karate formentlig er den kampsport, der har det bredeste repertoire.

 

Martin Frederiksens beretning.

Seminar med Shihan Mady, 9. dan.

Lørdag og søndag var Haslev Karate Klub inviteret til seminar med Shihan Mady, 9. dan fra Canada. Forventningerne var høje, det er trods alt ikke hver dag at man får mulighed for at blive undervist af en 9. dan. Vores forventninger blev da også til fulde indfriet.

Første pas, som Shihan kørte for hele holdet, gav os en kort, men hård, introduktion til styrkeøvelser og kombinationer, som Shihan bruger i sin dojo.
Øvelserne var baseret på knock-down/K1 fighting, så der blev kombineret mod hovedet. Dette var en helt ny øvelse for nogle, og satte et ekstra element til vores normale kampform som er semikontakt. En af Shihan’ forcer var hans store hurtighed. Nogle kombinationer var derfor lagt an på, at man angriber så snart modstanderen åbner sit angreb. En gennemgående kommentar fra Shihan var, at man ikke viser at man er ramt. Han vælger derfor f.eks., at angribe med det ben som han lige er blevet sparket på.

Tai Sabaki

Andet trænings pas blev delt op, således at brun og sortbælter trænede Seisan kata med sensei Lars Andersen. Rigtigt godt pas, hvor de sidste detaljer til Seisan kom på plads. Lars sensei har en rigtig god tilgang til at lære folk en ny kata, og på bare en time, havde også dem der ikke kendte Seisan kata på forhånd, fået en grundig introduktion.

Dagens sidste trænings pas, var igen med Shihan Mady. Denne gang var det Isshinryu kata Sunsu og bunkai der blev gennemgået for brun og sortbælter. Denne kata hører til Isshinryu’ mest avancerede kata, og bestemt ikke en kata der læres på én time. De tilhørende bunkai var meget interessante.

Søndag første trænings pas var fælles for alle bælter, og med kampkombinationer med Shihan. Der blev bygget videre på kombinationer fra dagen før, og der blev arbejdet mere med bevægelse.

Andet pas var bo træning for brun og sortbælter. Sensei Mads gennemgik en kumite serie med bo.

Sidste pas på var overladt til hver enkelt, der skulle bare arbejdes med dele fra seminaret. Man fandt sammen i små grupper, og instruktørerne cirkulerede så imellem grupperne.

Et rigtigt godt seminar og en stor oplevelse at træne med Shihan Mady.

 

 

 
 

Jens Nørregrens beretning. 
Den 17 & 18 September deltog jeg i seminar Albert Mady.

Vi startede med en hård opvarmning lørdag formiddag, massere styrketræning inkluderet, på tid.

Emnet var kumite-drills:

Mady kørte mange forskellige kombinationer, især lårspark var et gennemgående tema.

 

Thorkild Sundstrup sparker mod Shihan Mady.

En kombination der var god for mig især. Angriberen sparkede cirkelspark mod hovedet, og forsvareren gik ind i sparket ved selvfølgelig ved at beskytte hoved og stødte angriberen i maven, fed drill.

Der blev sgu gået til makronerne.

En anden ting var, at Mady brugte meget stopur, for når vi havde kørt kombinationerne lidt, så blev der sat tid på, og på den måde pressede os til at yde mere.

Mady snakkede også en del om den mentale del, for hvis den ikke er på plads, så kan du ikke forvarer dig fx på gaden.

Senere kørte vi kata med sensei Lars, det var Isshin-ryu Seisan, og mig som shotokan mand, så hurtigt at Seisan svarer til shotokan`s Hangetsu, jeg elsker at lære nye kata´er også varianter af dem jeg kan i shotokan.

Søndag kørte Mady lidt mere afslappet opvarmning, derefter arbejdede vi videre med kumite-drills.

Senere trænede jeg med sensel Mads, hvor vi trænede kobudo, igen fedt at træne med bo, fik kørt kombinationer som jeg ikke havde prøvet før, ja altid godt at lære noget nyt.

Lige til sidst: Jeg er utrolig glad for at jeg blev inviteret med til dette seminar, det var en rigtig god oplevelse.

Mady gjorde dybt indtryk på mig, plus jeg fik en masse guldkorn med hjem, som jeg vil bruge i min egen undervisning. Jeg kunne godt lide den enkelhed der er Isshin-ryu, plus det drejede sig meget om anvendeligheden, og ikke om hvordan det ser ud, altså ikke noget show.

Skrevet af Jens Nørregreen
munen muso karate-jutsu