11255197_836723469750338_2567978931775974842_n

 

Et nyt Karateforbund, United Karate Of Denmark, har organiseret sig i Danmark. Forbundet har til hensigt at samle karate i Danmark under et forbund. Kontaktkarate, traditionel karate og sportskarate i samme forbund vil set med danske briller være noget helt nyt.

Vi har været i  kontakt med formanden for UKDK, Jacob Christoffersen, som oplyste at forbundet er i gang med at etablere sig i Danmark. De har modtaget en del henvendelser fra klubber og organisationer, som viser interesse for projektet. Ud over at skabe et forbund, hvor alle interesserede organisationer og klubber frit kan være medlem, vil UKDK også søge at styrke fagligheden i karate.

KarateNews hilser det nye forbund velkommen og vil løbende orientere om udviklingen. Interesserede kan følge med på UKDK facebooksiden.

I  facebookgruppen, Karatehistorie.dk,  har der den seneste uge været en debat efter et opslag om den forestående generalforsamling i Dansk Karate Forbund, hvor en del klubber står til eksklusion.  Debatten har været centreret om, hvorvidt Dansk Karate Forbund, som er underlagt WKF, er i stand til at favne alle siden eksklusion af klubber er nødvendigt.

Nedennævnte billede var overskriften til en lang saglig debat. Debatten giver et bud på, hvorfor UKDK er blevet etableret i Danmark.

Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.46.03

 

Vi har fået lov til at bringe et af de mange indlæg i debatten, som er skrevet af formanden for UKDK, Jacob Christoffersen.

“En kommentar til debatten.

Problemstillingen er i min optik ikke om WKFs regler er gode eller dårlige . (Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at jeg finder WKFs regler skadelige og tåbelige på flere områder – ikke mindst reglen om at forbyde medlemmers kontakt til andre forbund).

Problemstillingen er derimod, om vi i Danmark ønsker et bredtfavnende karateforbund med så mange karateudøvere og stilarter som muligt, eller om vi ønsker et forbund med en snæver kreds af udøvere. De seneste eksklusioner viser med al tydelighed at Dansk Karate Forbund ønsker et ensrettet forbund med en snæver deltagerkreds. Handlinger taler tydeligere end fine politiske programerklæringer uden nogen realitet eller substans (jf. formandens politiske udmeldinger).


På generalforsamlinger og debatfora som dette, oplever jeg en noget hyklerisk tilgang til DKFs markante ensretning (og eksklusion af klubber). Argumentationen for DKFs handlinger er (ifølge flere debattører), at hvis Dansk Karate Forbund ikke retter ind, så bliver Dansk Karate Forbund smidt ud af WKF og så er alt tabt. Samtidig udtrykker flere DKF-medlemmer i samme åndedrag tristhed over, at de ekskluderede klubber ikke kan være med i det fine selskab. Hvis de ekskluderede klubber dog bare ville rette ind, så ville alt være meget nemmere ….


Det er hykleri. Jeg kan bedre forstå en – i mine øjne – ærlig argumentation som går på, at man vil sikre, at flest af de penge, der tilflyder Dansk Karate Forbund fra DIF, skal bruges på WKF karate stævneaktiviteter og dem der ikke kan lide det, må finde et andet forbund.


Hvis der er et reelt ønske om at skabe et bredtfavnende karate forbund med flere klubber og karate-stilarter, kan ledelsen i Dansk Karate Forbund sagtens arbejde for det mål både politisk, organisatorisk og praktisk. Det har ledelsen valgt ikke at gøre – og det er naturligvis et valg. Et valg, der er udtryk for, at man ikke har viljen eller modet til at tage et opgør med WKFs indskrænkende regel-regime og/eller et valg, der er udtryk for, at ledelsen helst vil have et ensartet forbund med få ensartede deltagere.


Jeg havde gerne set, at ledelsen i Dansk Karate Forbund kæmpede aktivt for at få et bredtfavnende forbund med så mange medlemmer og stilarter som muligt, som kunne leve fint side om side og lærer og udvikle hinanden. Det gør ledelsen desværre ikke.


Modsat i DK, sker der heldigvis mange spændende ting i den internationale karateverden i disse dage:. Ikke mindst dannelsen af UWK (United World Karate) som har alle de betydelige verdensforbund som medlem og som nu repræsenterer 80 – 85 % af alverdens karateudøvere. WKF, som kun repræsenterer 15 – 20 % af alverdens karateudøvere, glimrer ved sit fravær – trods gentagne invitationer .


Det kan derfor være, at den internationale udvikling overhaler vores hjemlige diskussion. Det er således meget sandsynligt, at UWK bliver det nye verdensforbund for karate (og anerkendt af SportAccord og dermed anerkendt af IOC).

Det vil efterlade WKF i en særdeles uheldig situation. Den automatiske konsekvens vil være, at Dansk Karate Forbund ikke længere kan være et DIF forbund, da det jo ikke er medlem af det relevante verdensforbund. Heldigvis er UWK etableret i Danmark og modtager med åbne arme og åbent sind alle klubber, som ønsker at være medlem. Og som ønsker at tilhøre et rummeligt og mangfoldigt karate forbund, hvor der er plads og regler til både sportskarate, traditionel karate og fuld kontakt-karaten.

Osu
Jacob Christoffersen”