I forbindelse med det nyligt afholdte WUKF EM for Seniorer og Mastere i Irvine, Skotland, blev Christian Strarup fra Karate Association Denmark opgraderet til WUKF Judge i kata og kumite. I den forbindelse har KarateNews interviewet Christian for at få et indblik i dommergerningen og hvad man som aktiv karate-ka kan få ud af at være dommer.

Først og fremmest tillykke med den nye licens. Det må være lidt en fjer i hatten at du har en af de højeste dommerlicenser i Danmark indenfor sportskarate?

– Det er det også og noget som jeg personlig er stolt af. Men det er ikke noget jeg er kommet sovende til og ikke et resultat jeg har opnået uden hjælp og vejledning fra andre. I min tid i Dansk Karate Forbunds dommerstab blev jeg hjulpet godt på vej personer som Jan Christoffersen, Vitus Bilking og Kai Lundager. De tre har lært mig meget om dommergerningen og jeg vil altid være dem taknemmelig for det de har lært mig. Bl.a. får jeg ofte ros for skarpe gestikuleringer på arealet og jeg mindes hvordan Vitus har terpet og terpet det med den danske dommerstab – så hver gang jeg modtager ros på den konto sender jeg en varm og venlig tanke til Vitus.

Hvordan er dommerprogrammet i WUKF organiseret og hvad giver din licens adgang til?

– WUKF er et verdensforbund som organiserer både kontinentale mesterskaber som EM og Verdensmesterskaber. Når man starter en dommerkarriere i WUKF er man allerede national referee (den højeste licens man kan opnår i ens eget land) og klar til komme ud og dømme internationalt. Man bliver set an og testet inden man får sin første licens som er continental judge. Herefter venter der masser af praktisk træning og dygtiggørelse inden man kommer videre op ad rangstigen og bliver continental referee. Først når man har overstået de continentale licenser får man en egentlig WUKF dommerlicens som giver adgang til at dømme ved VM og det er den jeg har modtaget nu.

Hvordan gik det med at dømme til EM i Skotland?

– Det var en fantastisk oplevelse. Jeg fik lov at dømme en masse, både som judge, kansa og referee og jeg modtog masser af ros for mine præstationer i både kata og kumite. Det er altid på finaledagen man ved om man har præsteret godt – har man det bliver man udtaget til finalerne og jeg må have gjort det godt, for jeg blev udtaget til at dømme kata finalen for senior herrer (Shotokan), kata finalen for senior herrer (other styles), kvindernes best of the best i kata samt nogle puljefinaler i kumite. Endelig blev jeg udtaget til at dømme ”best of the best” i herrer kumite.  Til sammenligning var der mange dommere – også senior referees – som slet ikke blev benyttet i finalerne. Så jeg tager afgjort dette som et skulderklap fra dommerudvalget i WUKF.

 

Christian Strarup

 

Der dømmes efter et andet regelsæt i WUKF i forhold til WKF – har omstillingsprocessen været hård?

– Nej, egentlig ikke. Jeg føler mig privilegeret at jeg har dømt med begge regelsæt for det giver en god ballast i den videre dommergerning. I virkeligheden er der ikke de store forskelle. I kumite er det de samme scoringskriterier som gælder i begge regelsæt. I kata dømmer man i WUKF efter point og dermed er der ikke egentlige kata kampe med en vinder. Det er min erfaring at point-bedømmelserne giver kæmperne meget mere med i bagagen. Ligger scoren under middelkarakteren så ved kæmperen at der er noget basalt i kataen som skal trænes. Ligger scoren over ved kæmperen at basis er i orden og at der skal arbejdes på de mere raffinerede elementer i kataen. 

Men intet regelsæt er perfekt og både WKF og WUKF har deres styrker og svagheder og når jeg har haft lejlighed til at diskutere regler med dommer formanden i WUKF har han lyttet meget interesseret. Senest havde jeg lejlighed til at diskutere advarselskategorier med ham og kom med forslag til en simplificering som ville gøre reglerne mere gennemskuelige for tilskuerne.

Hvad betyder dommergerningen for dig?

– Det at dømme er så berigende for min karate. Imens jeg dømte i DKarF havde vi nogle kata seminarer hvor dommerne lærte om andre stilarter. Det var helt utroligt lærerigt at prøve kata fra andre stilarter som ligger fjernt fra min egen og det giver et meget mere nuanceret syn på karate. Som helt ny dommer kan man meget nemt falde i den grøft ”der er min karate som er den rigtige og alt den anden karate som er forkert” – men det er jo langt fra rigtigt. For mig har dommergerningen været som at åbne døren til en ny verden indenfor karate. Dels har jeg fået et godt internationalt netværk og masser af gode venner rundt om i verden og samtidig bidrager dommergerningen til at jeg udvikler mig selv. Jeg ville ønske at flere ville tage dem udfordring op, om ikke andet så for deres egen skyld. Man lærer så meget af at se karate igennem en dommers øjne.

Investerer du meget tid i dommergerningen?

– Det synes jeg, at jeg gør. Jeg er som regel i udlandet 2-3 gange om året og altid til store stævner som EM og VM hvor der er 2 dages dommerseminar og 3 dages stævne så det er nogle lange rejser som tærer på økonomien og på feriekontoen. Men jeg synes det er umagen værd og jeg nyder selskabet med mine dommerkolleger og rejsekammerater. Ellers gjorde jeg det ikke.

Hvordan vil du bedømme standarden i WUKF i forhold til WKF på henholdsvis dommer og kumite/kata?
Jeg ser faktisk ikke de store forskelli standarden. I WUKF tillader man at hvert forbund (og der kan godt være mange forbund i hvert land) må stille med flere deltagere i hver kategori. Det betyder at standarden mellem top og bund er meget stor i forhold til WKF som vist kun tilllader en deltager pr. land pr kategori. Men sammenligner man toppen fra de forskellige forbund så ser jeg ikke de store forskelle. I kumite har jeg kendskab til at nogle WKF verdensmestre har deltaget og hård konkurrence – det er ikke en walk-in-the-park at vinde i WUKF, og det er det jo heller ikke i WKF.

Dommerstandarden er på samme niveau som WKF. Flere af senior dommerne har en baggrund i WKF bl.a. har vi senest fået Terry Pottage som dommer i WUKF – han var WKF Referee A/A og jeg havde fornøjelsen af at dømme sammen med ham i Skotland.

Vi har hørt at stilarterne bedømmes hver for sig WUKF i stedet for i en stor gruppe. Hvordan fungerer det og er der stor forskel på niveauerne?
Det er rigtigt! I kata konkurrerer stilarterne i deres egen gruppe og da man bedømmer kata efter point så gør det bedømmelsen nemmere for dommerne. Samtidig kommer dommerne fra den respektive stilart, hvilket betyder at dommerne kender de kata som vises. Ud over at man har stilatspuljer så har man også en Rengokai pulje for stilarter som ikke har deres egen. Her er kvaliteten svingende, men jeg skal så skynde mig at sige, at den ubetinget flotteste kata som blev vist til EM i Skotland var netop i Rengokai kategorien. Derudover har man i WUKF en “Best of the Best” pulje, hvor vinderne af de forskellige stilartersgrupper dyster. Jeg havde den store ære at blive udtaget til at dømme den pulje til EM og kunne jeg takke den skoling jeg har fået i WKF og kendskabet til de andre stilarter.


Vil vi komme til at se stævner afholdt med WUKF regler i Danmark?

Det håber jeg meget på! Jeg håber virkelig at vi inden længe vil se et Team Rotation stævne på dansk jord. De fleste vil give mig ret i, at hold-kampene til DM oftest er højdramatiske og intensiteten er stor. I Team Rotation er intensiteten endnu større og her spiller coachen en anderledes og mere aktiv rolle idet han forestår de flyvende udskiftninger og dermed kan arbejde strategisk med sine kæmpere og forsøge at matche dem mod modstanderens. Ja, det er lidt svært at forklare – det skal opleves for det er fantastisk og meget underholdende.

Hvad er dine fremtidsplaner?
Planerne for fremtiden er at fortsætte med at dygtiggøre mig som dommer og ellers passe min træning hjemme. Jeg ser en stor opgave i at skabe et godt samarbejde mellem dommere og kumite/kata undervisningen. I WUKF er det påtvunget at alle coaches som skal fungere ved stævnerne deltager i det obligatoriske dommerseminar og dermed er det skabt et forum hvor dommere og coaches kan snakke sammen og reglerne. Men selv om dette forum findes, så sker der ufatteligt meget ved arealerne når dommerne taler sammen. Og her ser jeg en stor rolle for mig således at jeg kan hjælpe kæmperne med at forstå kriterierne.