Tekst og foto: Lars Andersen

I september blev der afholdt endnu et modul i Tokushinryu Kobudo. Ikke mindre end 8 forskellige karatestilarter var repræsenteret ved træningen. Dog bærer alle en traditionel kuroshiro dogi(sort/hvid gi), som der ofte bæres på Okinawa ved Kobudo træning. Dette er også med til at understrege, at det ikke er Karate stilart, men derimod en selvstændig Budo stilart. Under træning på Okinawa bæres kuroshiro dogi også på grund af det praktiske i at mange af våbene er olierede og ruster. En anden grund er at man herved viser det tættere bånd til kinesisk Budo.

Tonfa – Tonfa kumite er en øvelse, hvor der først angribes cirkulært i 8 retninger. Herefter følges der op med 6 forskellige lineære angreb. Denne form for kumite bruges ved samtlige våben som en træning i hærdning og timing. Ja tro endelig ikke at Kobudo ikke giver blå mærker!

Bo tai Bo Kumite

Der blev arbejdet målrettet med tonfa øvelser, tonfa kihon og tonfa-tonfa kumite. Herefter skiftede man til Bo tai Bo Kumite, Bo tai Sai Kumite og Bo tai Tonfa Kumite. Træningen afsluttedes med Tokushin no Tekko samt oyo(bunkai) til denne kata.

Den næste samling holdes senere i september. Her vil der deltage Tokushinryu udøvere fra både Rumænien og Kosovo.

Ved årsskifte vil alle i gruppen skulle bære den grad de har i Kobudo. Pt. er der tale om overgangs periode, hvor flere bære deres sorte bælte fra deres tidligere stilart. Ved årsskifte er det et krav at være gradueret 4. kyu grønt bælte for at fortsætte på kurset.

Tokushin no Tekko Kata

En krogning med Tekkoen udført som kontrol efter en blokade i Tokushin no Tekko.