I weekenden den 23 – 25. januar 2015, afholdte JKS Danmark licens kursus, alle JKS Danmarks klub instruktører var inviteret til at deltage, JKS Danmarks tekniske udvalg (TU) kunne med glæde konstatere at stort set alle klubber valgt at deltage.

DSC_0125-imp
Formålet med kurset var at skabe et overblik over instruktør kapaciteten inden for JKS Danmark. Derfor var oplægget ikke at de fremmødte skulle erhverve sig et nyt, eller højere licens inden for deres virke som instruktør eller gradueringsberettigelse, men at få hver enkelt indplaceret på netop det niveau de passer til.

IMG_1299-imp
Selve kurset var planlagt til at løbe af staben fra fredag den 23. kl. 18.30 og blev afholdt hos NKA i Fredensborg, hvor Steen Sensei velvilligt havde udlånt deres lokaler til formålet(en stor tak til Steen Sensei). Fredagen startede med introduktion til weekendens indhold samt formålet med kurset. Deltagerne blev her præsenteret for en tidsplan over weekendens aktiviteter. Der skulle både trænes Kihon,Kata og Kumite, og deltagerne skulle igennem såvel både teoretiske som praktiske prøver, omhandlende deres kunnen indenfor instruktion og graduerings bedømmelser. De skulle alle deltage ved en graduerings session for kyu grader, samt demonstrere deres færdigheder som instruktør.
TU var fredag/lørdag repræsenteret af Sensei Jan Spatzek, Sensei Jesper Markvardsen og Sensei Kenn Rasmussen, selve undervisningen var delt op mellem Jesper Sensei og Kenn Sensei.

CSC_0065-imp

DSC_0078-imp
Efter introduktionen blev hele holdet undervist i Kata Jitte af Kenn Sensei. Her blev der lagt vægt på vigtigheden af at man som instruktør er meget omhyggelig med sin egen måde at udføre de enkelte teknikker på i forhold til hvad man forklarede sine egne elever. Her efter blev deltagerne delt op i hold, baseret på hvilken licens niveau de havde tilmeldt sig selv på, hvilket resulterede i to hold. Det ene med deltagere med licens D og op og det andet med deltagere med licens E og ned.
 Jesper Sensei underviste D licens i Kata Gankaku og Kenn Sensei underviste E licens i Kata Tekki Nidan, dagen sluttede kl. 21.

IMG_1316-imp

CSC_0069-imp

Lørdagen startede med en teoriprøve bestående af 71 spørgsmål. Prøven var udformet med henholdsvis 55 multipel-choice spørgsmål og 16 skriftlige spørgsmål omhandlende instruktion og graduering, hvilket gav en fornøjelig start på dagen; specielt de skriftlige spørgsmål gav nogle alternative svar.

DSC_0033-imp

IMG_1301-imp

Efter frokostpausen fortsatte dagen med en times undervisning i ben stillinger ved Kenn Sensei, hvor efter de igen blev delt op i to hold. Her var det så Kenn Sensei der underviste D licens holdet i Kata Kasshu og Jesper Sensei der underviste E licens holdet i Kata Junro Godan. Dagen blev træningsmæssigt afsluttet med en times Kumite under ledelse af Jesper Sensei. 
Efter en lang træningsdag var der arrangeret fællesspisning(igen en stor tak til Steen Sensei).

Søndag var afsat til prøver. Som eksaminatorer var indkaldt det meste af TU (Sensei Jan Spatzek, Sensei Jesper Markvardsen, Sensei Kenn Rasmussen, Sensei Mick Sandstrøm, Sensei Henrik Christensen) samt Sensei Steen Mundus. Vi startede med graduering prøve, her havde vi fået hjælp af elever fra Fredensborg, Gilleleje, Charlottenlund og Hørsholm, (en stor tak til dem for deres indsats).

IMG_1284-imp

DSC_0102-imp

Her skulle de deltagere som i forvejen var gradueringsberettiget, vurdere eleverne i forhold til om de kunne bestå det fremviste pensum. Efter frokost var det så deres egen tur til at fremvise deres evner indenfor Kihon,Kata og Kumite.

Resultatet af weekendens anstrengelser vil blive tilsendt hver enkelt deltager.
Fra JKS Danmarks teknisk udvalgt skal der lyde en stor tak for alles indsats i løbet af weekenden

Artikel: Kenn Rasmussen
Billeder: Jesper Markvardsen