Foto/tekst: Jesper F. Andersen

 

 

 

 

 

 

I dag søndag den 20. maj blev der afholdt generalforsamling i Dansk Karate Forbund i Idrættens Hus i Brøndby. Traditionen tro var det sommervejr udenfor, hvilket formentlig kan tilskrives at der kun var 23 fremmødte klubber tilstede. 

En del havde taget den lange vej fra Jylland for at deltage i generalforsamlingen, som blev afholdt i  Gunner Nu lokalet, hvor eftermiddagens dagsorden ventede. Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzshe fra Danmarks Idrætsforbund som dirigent, hvilket forsamlingen accepterede. Søren Gøtzshe har tidligere anvendt sine dirigentevner under generalforsamlinger i Dansk Karate Forbund. 

Formand, Helmut Ernst, bød klubberne velkommen, hvorefter hovedbestyrelsen blev præsenteret og alle fik en velfortjent klapsalve for deres store frivillige arbejde for Dansk Karate Forbund. 

Herefter blev formandens beretning gennemgået og godkendt, hvorefter punkterne fra dagsordenen blev gennemgået. 

Punkt 12, herunder eksklusion af Solrød Karate klub var bortfaldet, da Solrød og forbundet havde fundet en mindelig løsning på problemet, idet Solrød forinden havde meldt sig ud af Dansk Karate Forbund. 

Når der er blevet lavet et referat fra generalforsamlingen vil det også blive lagt på KarateNews. 

Dagsorden for generalforsamlingen er:


1. Kontrol af repræsentanter – se bilag 
Stemmeberetttigede klubber 

2. Valg af dirigent

3. Forelæggelse og behandling af årsberetning – se bilag Årsberetning 2011

4. Forelæggelse og behandling af regnskab – se bilag Årsregnskab – Revisionsprotokolat – Statusprotokollat

5. Forelæggelse af budget – bilag  Budget

6. Fastlæggelse af forbundskontingent

7. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag modtaget

8. Valg til forretningsudvalg/bestyrelse 
Formand Helmut Ernst – ikke på valg 
Næstformand Bo Pedersen – ikke på valg 
Kasserer Henrik Katborg – villig til genvalg 
Bestyrelsesmedlem 1 Lars Romerdahl – villig til genvalg 
Bestyrelsesmedlem 2 Britt Larsen – ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem 3 Thomas Bjuring – villig til genvalg 

9. Valg til ordensudvalg
Ordensudvalgsmedlem 1 Mette Rosholm – villig til valg
Ordensudvalgsmedlem 2 Flemming Ege – villig til valg
Ordensudvalgsmedlem 3 – kandidat søges
Suppleant – kandidat søges

10. Valg af revisorer
Ekstern revisor KPMG  ikke på valg
Intern revisor   kandidat søges

11. Valg af medlemmer til dommerudvalg
Formand Jan Christoffersen – ikke på valg
Medlem Marcus Godarzi – villig til genvalg
Medlem Milan H. Nielsen – ikke på valg
Medlem Anders Uhrenfeldt – ønsker ikke genvalg
Kandidat Anna Kjøng – villig til valg 

12. Optagelse og eksklusion af klubber og personer
– optagelse af associerede klubber – se bilag  associerede klubber 
– eksklusion af Solrød Karate Klub – se bilag 
ekslusion af SKK + SKK forslag vedr. eksklusion

13. Eventuel udnævnelse af æresmedlemmer

14. Eventuelt

Jf §6 stk. J. Senest 1 uge før generalforsamlingens dato skal klubberne meddele forbundets kontor, hvem der repræsenterer klubben