Af Christian Strarup, KAD

 

 

 

 

 

 

Hvad er egentlig forskellen på stævner arrangeret under de to forbund? For at skabe en større forståelse for de to forbunds stævneformer, er her lavet en objektiv og faktuel sammenligning. Som tidligere dommer i DKarF og som nuværende World Judge i WUKF har jeg et indgående kendskab til begge forbund og deres stævneformer og på den baggrund har jeg skrevet denne artikel. Sammenligningen er lavet med udgangspunkt i de store titelmesterskaber dvs. EM og VM.

Kumite

WKF har ét regelsæt og derfor også ét kampsystem. Der kan laves et-, to-, og tre-points scoringer alt afhængig af teknik. Der er to advarselskategorier som ikke kan kryds akkumuleres. Mubobi kan kun gives ved kontakt.

WUKF rummer regler for Shobu Ippon, Shobu Sanbon og specielle børne-regler Shobu Nihon. Der kan scores enten Ippon eller Waza-ari. Der er 3 advarselskategorier – en for forbudte handlinger, en for Mubobi og en for Jogai. Dommerne specialiserer sig i enten Shobu Ippon eller Shobu Sanbon. Mubobi kan gives i det øjeblik en kæmper ikke tager vare på sin egen sikkerhed. I Shobu Nihon og Shobu Sanbon kører man med spejldommer-systemet.

Hold Kumite

Hold kampene er tilskuermagneter og ofte meget intense. I både WKF og WUKF er der holdkampe hvor 3/5 deltagere dyster mod hinanden efter en forudbestemt rækkefølge. I WUKF kæmper man både holdkampe i Shobu Ippon og Shobu Sanbon og derudover har man også Team Rotation Kumite, hvor to hold med hver 3 kæmpere dyster om at score flest point indenfor tidsgrænsen. Coachens rolle er at skifte ud undervejs i kampen og sikre, at alle kæmpere kommer på gulvet. Team Rotation Kumite tilfører en ekstra dimension til coachens arbejde under kampen, for coachen spiller en direkte og afgørende rolle i strategien, og de dygtige coaches kan udnytte reglerne til at forhindre modstanderen i at skifte ud som de gerne vil.

Ligheder: Scoringskriterierne og reglerne omkring Jogai er ens.

Beskyttelsesudstyr

I WKF er det obligatorisk at benytte røde/blå handsker, benskinner og vristbeskyttere. Derudover skal kæmperne bære en vest, bruge tandbeskytter. Derudover skal der i visse kategorier benyttes ansigtsmaske. Kvinderne skal over en vis alder bære brystbeskytter.

I WUKF er reglerne for beskyttelse afhængig af hvilket kampsystem;
I Shobu Ippon kæmpes der med specielle Shobu Ippon handsker – benskinner er forbudt. En hvid eller gennemsigtig tandbeskytter er tilladt (men ikke et krav). Skridtbeskytter er obligatorisk for herrer og brystbeskytter er obligatorisk for kvinder.

I Shobu Sanbon er røde eller hvide benskinner tilladt. Der skal benyttes hvid eller gennemsigtig tandbeskytter og for herrer er skridtbeskytter obligatorisk og for damer er brystbeskytter ligeledes opligatorisk.

I shobu Nihon skal der bruges en hjelm og en vest. Tandbeskytter er valgfri (pga. hjelmens udformning) Der skal benyttes hvide eller røde handsker.

Vægt-, alders- og grads-klasser

Som hovedregel eksisterer grader ikke i WKF. Ved de store titel-mesterskaber kan der kun deltage én kæmper pr. land. Ved titelmesterskaberne er det således kun eliten som er til stede.

WUKF er en breddeorganisation som tilgodeser foreningernes interesser. Derfor er der klasser for alle. Som noget nyt vil EM I Sheffield i 2013 være for alle aldersgrupper og EM vil fremover blive afholdt hvert år. Der er i snit ca. 2.000 deltagere ved de store titelmesterskaber.

I WUKF er børneklasserne inddelt i grader og alder. Dvs. at børnene kommer til at kæmpe mod nogen som er på deres eget niveau. Det betyder at man kan blive europamester/verdensmester i sin grads- og aldersklasse. WUKF er struktureret på en anden måde – så man opererer ikke med medlemslande men derimod med forbund.

I WUKF er der stor forskel mellem top og bund hvilket skyldes at hvert forbund kan stille med lige så mange udøvere man kan stå inde for. Men ser man på top-16 fra WUKF og sammenligner med top-16 fra WKF så er niveauet det samme.

Kata
I WKF kæmper alle stilarter mod hinanden i et flagsystem, hvor to kæmpere dyster mod hinanden og dommerne afgør så, hvilken af de to viste kata skal gå videre. Der benyttes opsamlingsrunder og indtil for nyligt havde man også Shitei kata på programmet. I WKF betyder det, at er der mange deltagere skal man som kata-kæmper mestre 7 kata for at kunne gå hele vejen.

I WUKF benytter man point og kata-deltagerne dyster ”alle mod alle”. I modsætning til WKF har stilarterne deres egne klasser hvilket vil sige at Shito Ryu kun dyster folk fra egen stilart osv. Der er 3 runder med point, hvilket betyder at man som kata-kæmper skal mestre 3 kata (kun i tilfælde af pointlighed skal man ud i nye kata). I WUKF opererer man med SHITEI kata indenfor hver stilart og der skal i 1. runde udføres en SHITEI kata. Dog er ingen kata standardiserede som man kendte det i WKF. Stilarterne beholder deres sær-kende.

Ligesom i WKF er Shotokan og Shito Ryu de to største stilarter i WUKF, men da både Wado-Ryu og Kyokushin og Goju Ryu / Goju Kai har deres egen kata-kategori ser man mange flere deltagere fra disse stilarter. De små stilarter deltager i Rengokai kategorien og som kronen på værket dyster alle stilartsvinderne i ”best of the best”.

Holdkata
Både i WKF og i WUKF kæmper man i holdkata efter samme regelsæt som i de individuelle kategorier. Dog er den store forskel at man i WKF i finalerne skal lave en bunkai-demonstration. Denne demonstration findes ikke i WUKF.

Ligheder i Kata
Bedømmelseskriterierne er stort set ens, dog vægter man i WUKF Budo meget højt.

wkf kontra wukf