Pressemeddelelse fra det Svenske Karateforbund

 

 

 

 

 

Karate för personer med funktionsnedsättningar, stark satsning under årets SM i Karate.

 

För första gången kommer representanter för ”Karate för alla” vara på plats under SM

helgen 3-4 december i Botkyrkahallen i Hallunda söder om Stockholm. ”Karate för alla”

arbetar för att öppna upp för nya grupper som tidigare haft svårt att delta.

 

-Vi vill visa att vi finns som en resurs för svensk karate och för de karateklubbar som vill öppna

dörrarna för medlemmar som inte kanske följer den vanliga inlärningskurvan , säger Eliz Lindström,

fritidskonsulent på Huddinge kommun och en av de som representerar ”karate för alla”.

 

-Våra starkaste verktyg är just utbildning och det är därför viktigt att de ledare vi har delar med sig av

de kunskaper de har. Vi är här för att göra insatser, ge träningstips och även komma med tips hur

man som klubb kan förhålla sig till integrerad respektive exkluderad träning för målgruppen, berättar

Eliz Lindström.

 

Enligt Eliz är möjligheterna begränsade att träna kampsport för barn och ungdomar med

funktionsnedsättning. Hon berättar att man har inställningen inom vissa budosporter att allt ska göras

på ett visst sätt, vilket exkluderar många. För samma anledning anser hon att det är viktigt att släppa

in dessa barn och ungdomar i ordinarie tävlingssammanhang så att de syns. De bryter ned mycket

fördomar – säger Eliz Lindström, – Det finns goda exempel på vilka underverk denna typ av träning

kan göra för personer med funktionsnedsättningar. Studier i andra länder visar att just karate kan ge

mycket goda resultat för ungdomar med ADHD, säger hon.

 

– Här i Sverige vet vi om ca 50 karateutövare men det finns säkert en hel del integrerade i olika

klubbar. Huvuddelen är personer med utvecklingstörning, ADHD och Aspergers syndrom. De med

fysiska funktionsnedsättningar är inte så många. En av de få klubbarna som har startat en grupp för

barn och ungdomar med ADHD, Aspergers syndrom och utvecklingsstörning är Skogås karateklubb.

 

Kommittén kommer att vara på plats under SM helgen och kommer att kunna svara på frågor om

träning för personer med speciella behov.