Vi har på KarateNews fået tilsendt spørgsmål fra vores læsere vedrørende klubber der er medlem af Dansk Karate Forbund og samtidig medlem af Dansk Traditionel Karate Forbund. Spørgsmålene går på problematikker omkring udøvere der stiller op til stævner og træner sammen på tværs af forbund. På KarateNews har vi ikke svaret på disse spørgsmål, men vi har sendt spørgsmålene videre til de respektive forbund.

Spørgsmål til Dansk Traditionel Karate

Forbund:

1. De fleste medlemsklubber i DTKF er også medlem af DKarF – hvorfor ønsker I et samarbejde med WUKF når I ved at DKarF forbyder jeg det?
2. Hvad ser DTKF af muligheder i WUKF som man ikke kan få i WKF?
3. Nu hvor DKarF tilbyder at man kan stille op i Shobu Ippon til DM i DKarF regi, hvad er formålet så med at have DTKF?

Svar modtaget den 26. februar 2013

Hermed svar fra DTKF vedr. de tre spørgsmål.

Til spørgsmålet om samarbejde med WUKF, er svaret at vi ikke ønsker nogen  begrænsninger  for vores medlemmers ønske om, selv at beslutte med hvem og hvilket forbund de ønsker at deltage for – altså ingen begrænsninger eller restriktioner for  medvirken fra DTKF´s side.
Det handler således ikke om hvad  DTKF ser af muligheder i WUKF som man ikke kan få – men ønsket om et frit og demokratisk valg for den individuelle deltagelse . (WKF kæmper i øvrigt ikke IPPON SHUBO).
Til det sidste spørgsmål hvad formålet med DTKF er, er det vigtigt at understrege at DTKF er et traditionelt forbund  (ikke Sports forbund) hvor IPPON SHUBO er en ideologi – og ikke et tilvalg!!

Osu

Henrik S Simonsen
Formand DTKF


Spørgsmål til Dansk Karate

Forbund:


1. Hvorledes har DKarF tænkt sig at håndhæve jeres forbud mod at deltage i WUKF stævner?
2. Hvor vil DarF trække grænsen for, hvad man må og ikke må i henhold til WKF 21.9?
3. Der ligger en klar afgørelse fra DIF`s Appeludvalg som entydigt siger, at WKF 21.9 ikke omfatter enkeltmedlemmer. Hvordan vil I sikre at de enkelte medlemmer overholder WKF 21.9?
4. Er det jeres hensigt at ekskludere alle medlemsklubber i DTKF på baggrund af hensigtserklæringen om at deltage i WUKF stævner?

Svar fra Dansk Karate Forbund modtaget

den 28. januar 2013

Vi har i dag modtaget svar fra Dansk Karate Forbund, som har samlet deres svar i en redegørelse som følger:

Vigtig information til karateverden vedrørende forskellen på World Karate Federation (WKF) og World Union of Karate-Do Federations (WUKF).

Da der er en meget stor og væsentlig forskel på status og titler, man kan opnå i disse to organisationer, skal Dansk Karate Forbund hermed fremkomme med nogle af mange væsentlige forskelle.

Det er vigtigt at forstå Dansk Karate Forbunds placering både i nationale og internationale sammenhænge, før man tager til stævner, da det kan få store konsekvenser for muligheder i fremtiden både for ens klub og for én selv. Derfor bør man læse nedenstående før man melder sig til stævner, ligesom man naturligvis er velkommen til at spørge forbundet eller landstræneren til råds!!

Danmarksmesterskab i karate
Nordisk mesterskab i karate
Europamesterskab i karate
Verdensmesterskab i karate
European Game (hvor karate fra i år er en disciplin) World Games (hvor karate er en disciplin)

OL, hvor karate p.t. er kandidat til fremtidig optagelse

Det er disse titler, det hele drejer sig om, da det er titler, der kun kan tildeles af organisationer under The International Committeé (IOC) – World Karate Federation (WKF) – European Karate Federation (EKF) – Nordic Karate Federation (NKF) – Dansk Idræts Forbund (DIF) og Dansk Karate Forbund (DKarF).

WUKF, som er en privat organisation, nægter at anerkende dette, og er derfor boykottet globalt af alle landeforbundene og verdensforbundet, og det samme vil de udøvere og klubber blive, som deltager i WUKF-aktiviteter.

Man kan ikke opnå nogen af ovennævnte anerkendte officielle titler ved deltagelse i WUKF-stævner – det er et faktum! WUKF er et privat foretagende i lighed med den klub, I er medlem af, og WUKF er at betragte som på niveau med klubmesterskaber, som ikke er kvalificerende uanset hvor stor klubben er – dette er også et faktum!

IOC er øverste sportslige organ og eneste, der kan give titlen ”Olympisk Mester”. IOC anerkender ét verdensforbund, som indenfor karate er WKF. WKF er det eneste forbund, som kan tildele titlen ”Verdensmester”. Med andre ord er der kun én verdensmester i karate senior Kata – dette er for tiden Antonio Diaz fra Venezuela.

Verdensforbundet kan desuden anerkende regionale organisationer til at afholde f.eks. Europamesterskaber, Panamerikanske mesterskab o.s.v. I Europa er det EKF, der er autoriseret og anerkendt til at kunne afholde Europamesterskabet af WKF (verdensforbundet i karate) og NKF, der kan afholde Nordisk Mesterskab!!!

Verdensforbundet er ligeledes eneste instans, der kan anerkende et landeforbund, hvilket i Danmark indenfor karate er Dansk Karate Forbund, som ligeledes er anerkendt og medlem af NKF og EKF.

Under det olympiske system bliver de respektive nationale instanser ligeledes anerkendt, og det er her DIF kommer ind i billedet. DIF hører under kulturministeriet, det samme gør Antidoping Danmark, og disse instanser er underlagt en lovgivning, som giver forpligtelser men også rettigheder. En af disse rettigheder er afholdelse af Danske Mesterskaber. DIF er anerkendt af IOC og dermed eneste organisation, der gennem deres landeforbund såsom Dansk Karate Forbund, når det gælder karate i Danmark, kan stille landshold til OL, Verdensmesterskaberne, Europamesterskaberne, World Games o.s.v.

Derved er Dansk Karate Forbund ligeledes eneste organ, der kan afholde Danmarksmesterskaber i karate med uddeling af de officielle DIF-medaljer, der modtages med en officiel dansk mesterskabstitel.

Dansk Karate Forbund er derfor også eneste instans, der kan stille et officielt landshold til Nordisk, Europa- og Verdensmesterskaberne samt forhåbentlig også OL engang, når karate bliver en OL-disciplin. Det danske karatelandshold kan derfor kun stilles ét sted og det er i Dansk Karate Forbund. Det er eliten, og det er herfra at alle udtagelser til Nordisk, – Europa- og Verdensmesterskabet foregår!!!

Det er endvidere en forudsætning for et landeforbund, at man er medlem af DIF, for at blive medlem af verdensforbundet, så herved er ringen sluttet. Alle ovennævnte titler hænger nøje sammen. Dansk Karate Forbund er derfor medlem af DIF, EKF, NKF og WKF – og er selvfølgelig forpligtet til at overholde vedtægterne af disse ”non-profit” organisationer.

Team Danmark er ligeledes en integreret del af dette set-up sådan at forstå, at for at komme i betragtning til støtte herfra, vil placeringer i det officielle system kun tælle, altså Dansk Karate Forbund og DIF (Dansk Idræts Forbund) – man kan derfor i denne sammenhæng ikke bruge en WUKF-placering til noget som helst!!!!

Det betyder ligeledes, at hvis den virkelige Elite f.eks. den regerende verdensmester, Antonio Diaz, er inviteret til Danmark, vil man efter deltagelse i en WUKF-aktivitet ligeledes været afskåret fra at deltage i et sådan seminar!!!

Stilart og stilartsmesterskaber er som oftest en forudsætning og til og med ofte et springbræt ind i en flot sportslig karriere. Stilarter er derfor en meget anerkendt del af WKF (World karate Federation) og det samme vil stilartsgrader være. De fleste stilarter er en integreret del af WKF, og I vil notere Jer, at hovedstilarterne er meget påpasselige med at fremhæve, at det er STILARTS-mesterskaber man udbyder – man respekterer altså i den grad de officielle mesterskaber. Da mange stilartsledere er aktive i WKF regi, får man ikke nogen høj stjerne for at havde deltaget i WUKF hos sin stilart, da man risikerer at give sin stilart samme udfordring, som man giver Dansk Karate Forbund ved deltagelse i denne private organisation kaldet WUKF.

Det er vigtigt at understrege, at det er de rammer, som Dansk karate Forbund er underlagt. Det er derfor ikke noget, Dansk Karate Forbund bestemmer, at det skal være sådan – det samme gælder for alle andre sportsgrene f.eks. fodbold, sejlads og håndbold. Det er rammer, der er udstukket af IOC og Verdensforbundet samt DIF på lige fod med dopingregler. Hvis man vil være medlem af disse forbund, må man overholde deres vedtægter!!! Verdensforbundet har pligt til at tilse, at deres medlemmer – altså Dansk Karate Forbund – overholder deres vedtægter, og det samme har Dansk Karate Forbund med deres medlemsklubber på samme måde, som at man som enkeltperson vil blive bedt om at overholde klubbens vedtægter! Helt det samme vil være tilfældet med DIF, som overfor kulturministeren skal stå til ansvar for, at deres medlemmer overholder deres vedtægter.

Det, der er vigtigt at notere sig er, at hvis man ønsker at være en del af den danske elite i karate, findes der kun ét sted, og det er under Dansk Karate Forbund – enten på talentcenteret eller på landsholdet.

Det, der ligeledes er vigtigt at være opmærksom på, er, at hvis man deltager i WUKF’s aktiviteter, er man afskåret fra at deltage i aktiviteter under Dansk karate Forbund og samtlige andre landeforbund. Dette skyldes at en sådan aktivitet strider mod vedtægterne i Dansk Karate Forbund, EKF, NKF og WKF. Enhver klub vil hurtigt erfare, at hvis man ikke er medlem af Dansk Karate Forbund eller er ekskluderet af samme, vil man være afskåret fra at deltage i stævner, som er udlagt af de respektive landeforbund, og derved ikke vil kunne deltage i for eksempel mange danske, svenske og tyske stævner. Det vil sige, at man ved deltagelse i WUKF ikke kun gør et tilvalg men også et kæmpe fravalg, da WKF med deres landeforbund og deres medlemmer tilbyder et meget stort udvalg af både nationale og internationale aktiviteter og stævner til alle aldre og niveauer!! Se venligst link: https://www.sportdata.org/set-online/

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Karate Forbund

KarateNews takker bestyrelsen i Dansk Karate Forbund for denne redegørelse.