Fællestræning med Shihan Trier

Stilart: Kyokushinkai

Stilartsorganisation: DKU

Klubben etableret (årstal) : 1988

Adresse på klub: Ryttergårdsvej 140, 3520 Farum

Website: www.farumkyokushin.dk

Kontaktperson vedr. dette interview: Franz Rasmussen

Tlf.nr. på kontaktperson: 28688583

 

Træning i klubben

KarateNews : Hvor træner I henne (egne lokaler, gymsal) ?
Vi træner i Farum Kampsportscenter som er egne lokaler eget af Farum
Bokseklub, Judoklubben Kaisha og Farum Kyokushin Karate.

KarateNews: Hvor mange elever træner i jeres klub ?
Vi er ca. 180 medlemmer.

KarateNews: Hvad koster det at gå til karate i jeres klub ?
150,- pr. md. Som betales kvartalsvis.

KarateNews : Hvordan er aldersfordelingen i jeres klub ?
Yngste medlem er 7 år og ældste er 68 år. Vi har stort det en lige fordeling mellem
børn og voksne.

KarateNews : Hvor mange instruktører har I tilknyttet og hvor gamle er de ?
Vi har 6 sortbælter i alderen fra 24 år til 50 år, samt 3 brunbælter i alderen 21 år
til 36 år.

KarateNews : Hvordan er efterspørgslen efter karate i jeres geografiske
område ?
Der er rimelig god interesse. Vi starter nye hold to gange om året og der er ca.
40 begyndere der starter op hver gang.

KarateNews: Har I personer, der ikke træner karate (forældre, mv.)
som hjælper til i klubben ?
Ja, vi er ret så heldige med et stort netværk af forældre der tilbyder hjælp som vi
nyder godt af i forbindelse med træningslejre, stævner, klubblad, hyggearrangementer mm.

 

 

Billeder fra en af klubbens opvisninger

 

 

KarateNews : Stiller jeres elever op til konkurrencer og hvordan
forbereder I dem til det ?
Vi har børn og voksne der stiller op til både kata- og kumitekonkurrencer. Forbe-
redelserne består i den alm. træning kombineret med ekstra træning i form af
ekstra træninger samt deltagelse på bla. landsholdets kamptræninger.

KarateNews: Hvem er profiler i jeres klub ?
Michael Meinecke, 22 år, 1. dan. Har vundet medaljer ved nationale og internatio-
nale stævner, bla. EM i knock down, DM i kata samt flere gange landsholdsdel-
tager.
Martin Henriksen, 36 år, 2. dan. Har vundet medaljer ved Danish Open, DM i
knock down, DM i kata samt flere gange udtaget til landsholdet.
Franz Rasmussen, 43 år, 1. dan. 12 gange Dansk mester i kata, og Medaljetager ved
Bla. DM i semi-contact, internationalt World Cup stævne samt flere gange lands-
holdsdeltager.

KarateNews: Stiller I op til internationale stævner ?
Klubben har deltaget i bla. Danish Open, Waterpoort Cup i Holland, Belgian Open,
Swiss Open, Diamond Cup I Belgien samt DM og EM I kata og knock down.

 

Nogle af klubbens instruktører på træningsophold hos Shihan Howard Collins

 


Klubbens fremtid

KarateNews : Hvad er jeres styrke som klub ?
Styrken må klart være det store fællesskab og den store bredde. Klubben står stærkt
socialt og vi laver mange klubarrangementer som interne lejre, hyggeaftener mm.
Ydermere kan familier træne sammen, da vores begynderhold er for både børn og
voksne. Dette har vi haft stor succes med.

KarateNews: Er der noget der kan forbedres i jeres klub ?
Som klub kunne vi godt bruge nogle flere instruktører, ligesom vi godt kunne
tænke os at udvide lokalerne så der vil være mulighed for flere lektioner.

KarateNews : Hvad er jeres mål som klub ?
Målet er at udbrede Kyokushin karate og selvforsvar som helhed og at bygge
videre på den gode sociale og stærke klubånd.

KarateNews : Her kan I skrive andet om jeres klub, som I ønsker at
få beskrevet.

 

Etableret af (Daværende chefinstruktør) : Lars Jensen, 1. dan.

Chefinstruktøren påbegyndte Kyokushin karate (år): 1986

Chefinstruktøren blev gradueret 1. dan af : Shihan Jan Bülow,6. dan og shihan Jesper Trier, 5. dan. Årstal: 1998

Chefinstruktøren er i dag gradueret: 1. dan

Chefinstruktøren er elev af: Klaus Rex, 6. dan, Lars Jensen, 1. dan og Kim Lech Fischer, 1. dan.