Karate og hjernerystelse – hvad skal der ske?

I Sverige har der på det seneste været en forøget fokus på hjernerystelser, som følge af slag mod hovedet indenfor idræt. De færreste er klar over, at der kan opstå alvorlige følgeskader i hjernen som følge af selv en lille hjernerystelse f.eks. efter et slag/spark mod hovedet.

KarateNews har på det seneste stillet skarpt på problemet ved at linke til flere artikler og hjemmesider på vores facebookside. Bl.a. har vi været i kontakt med Victor Bull, som er tidligere svensk WKF karatelandsholdskæmper. Victor Bull har oprettet en blog om emnet efter, at han pådrog sig en varig hjerneskade som følge af for hårde slag mod hovedet under WKF karatestævner. Victor hjælper og bidrager nu med vigtig viden om de mulige varige følgeskader, der kan opstå efter en hjernerystelse. Også i Danmark har vi  oplevet en alvorlig hovedskade, da en ung WKF landsholdskæmper for et par år siden blev ramt for hårdt i hovedet under en turnering i udlandet.

Det svenske karate forbund har inviteret Victor Bull til at holde foredrag på et uddannelsesseminar for stævnelæger i Sverige.

Vigtig viden for alle

KarateNews hilser lignende tiltag velkommen i Danmark. Vi mener, der er tale om særdeles vigtig viden som fortjener synlighed, således at karateforbund, instruktører, stævnearrangører, stævnelæger, forældre til børn der dyrker karate og karateudøvere er forsvarligt og grundigt orienteret om de ricisi, der følger med at dyrke kampsport, hvor man risikerer at blive ramt i hovedet.

Ligger du inde med viden om emnet er du velkommen til at kontakte redaktionen redaktionen@karatenews.dk

Særligt er vi interesseret i hvordan forbund og klubber registrerer udøvere, som har pådraget sig hjernerystelse under træning eller under et karatestævne.

Update 11. april 2018

Forskning: Hovedskade øger risiko for demens

Unge, der slår hovedet, har betydelig større risiko for at få demens, når de bliver ældre, viser ny forskning fra Aarhus Universitetshospital.
En hovedskade øger risikoen for demens med 35 procent, mens en let hjernerystelse øger risikoen med 17 procent, viser forskningen.

http://www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2018/hovedtraumer-oger-risikoen-for-demens/

En af vores samarbejdspartenere i Sverige, Victor Bull har tillige oplyst følgende i forbindelse med ovennævnte forskning: “Det man ska have fokus på efter, at man fået hjernerystelser er selvfølgelig at ikke få flere slag til hovedet, men også passe på resten af sit helbred, træne, spise og uddanne sig (hvis man kan). Man har set, at dem med universitetsuddannelse ikke for demens lige så meget som dem der ikke er uddannede eller ikke har arbejdet hele livet” Han refererer til denne forskningsartikel.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193875/

Tekst: Jesper F. Andersen

 

Kilde: Svensk Karate Forbunds hjemmeside

Skribent: Sarah Wennerström

Välkommen på idrottsmedicinsk utbildning!

2018-02-06 13:12
Svenska Karateförbundets Medicinska kommitté bjuder in till en en öppen utbildningsdag för läkare intresserade av uppdrag på tävling.
  • Uppdaterad: 2018-02-06 15:51

Kampsportstävlingar får enligt lag ej genomföras utan läkare på plats – utan läkare finns ingen tävlingsverksamhet. Flera andra idrotter delar också behovet av läkare. Medicinska kommittén bjuder in till en utbildningsdag kring detta viktiga ämne.

Det är också viktigt att man är medveten över vad som förväntas som läkare på en tävling. Kursen tar upp vanliga skador och handläggande av dessa, samt regelverket kring tävlingar, skaderegistrering etc. så man som läkare är klar över sin roll under tävling. Medicinska kommittén på Sv Karateförbundet har också, liksom många andra, uppmärksammat de ökade fallen av hjärnskakningar inom idrotten. I vårt förbund har vi lyckligtvis ett mindre antal och ser egentligen ingen ökad trend, men vi vill ändå verka förebyggande, varför kursen också har ett fokus på detta, Commotio.

Vår ambition är att kunna knyta an läkare som är intresserade av att kunna ta uppdrag som tävlingsläkare på våra karatetävlingar runt omkring i landet.

Som föreläsare har vi bl.a. lyckats bjuda in Sveriges ledande läkare på hjärnskakningar inom idrotten prof.em Yelverton Tegner.

Alla läkare intresserade av tävlinguppdrag att välkomna att delta. Kursen är begränsad till 35 st, först till kvarn gäller.

Välkommen!//

Michael Pettersson

Ordförande i Medicinska Kommitten Sv. Karateförbundet


När: 28/4, Stockholm.

Plats: Malave Do Hälsostudio, Luntmakargatan 94, Stockholm

Pris: 300 :- betalas in på BG 442-4487, märk med namn samt ”kurs tävlingsläkare”

Anmälan: mail till info@montana.se, med namn, mail samt mob.nr, senast 15/4


PROGRAM

09.00-10.30   Commotio inom idrotten, Prof Yelverton Tegner

10.30-10.45   Fika

10.45-11.30   ”I huvudet på idrottaren”, Victor Bull f.d landslagsman

11.30-12.00   Regelverket vid tävling,  Domarkommittén SKF

12.00-13.00   Lunch

13.00-13.30   Hjärntrappan inom karate, Michael Pettersson med.kom

13.30-14.15   Akut omhändertagande, frakturer, blödning utrustning etc.,
Christian Hultén med.kom

14.15-14.45   Invärtes skador – mjälte, lever, njurar, Dr Shinji Yamamoto med.kom

14.45-15.00   Fika

15.00-15.30   Akuta omhändertagande- luftvägar, Dr Alicia Edin med.kom

15.30-16.00   Kampsportslagen, skaderegistrering, Jadranka Plese  SKF

16.00-16.30   Diskussion, avslut.