Lørdag den 22. september 2012, har Nykøbing F. KarateCenter fornøjelsen af at invitere til den 13. SydhavsCup i Nykøbing F. hallen.

SydhavsCup er åben for alle der træner traditionel karate

Stævne ansvarlig er Sensei Henrik Larsen 7. dan 

Det er alderen på stævnedagen der er gældende. Ved tilmelding angives deltagerens navn, køn, alder og grad. Der sættes et kryds i feltet kata hvis man vil deltage her og hvis man vil med i kumite, sættes et kryds i denne kolonne. Der er ingen grund til selv at an- give kategorier.

Kamplister

Når tilmeldingsfristen er udløbet, laves et sæt kamplister som sen- des på e-mail til alle deltagende klubber til gennemsyn. Tors- dag/fredag laves de endelige lister. Disse mailes til alle klubber og lægges på nettet.

 
 
 

Stævne regler

Der kæmpes på 6 arealer, med størrelsen 6×6 eller 8×8 m. Der vil være måtter på alle arealer.

En kategori kæmpes færdigt på arealet og afsluttes med præmie overrækkelse.

Der er kun opsamling i kadet og junior kategorierne.

I kata gælder følgende

10. kyu – 6. kyu behøver kun 1 kata.
5. ho – dan skal minimum veksle mellem 2 kataer. En kata må aldrig vises 2 gange i træk.

Ingen krav om Shitei kataer, alle kataer i en stilart er tilladt.

I Iri kumi gælder følgende

I Iri kumi er kamptiden 90 sekunder.

Følgende sikkerhedsudstyr er påkrævet. Handsker, tandbe- skytter, fødder og benskinner. Andet sikkerhedsudstyr må gerne anvendes, men er ikke noget krav.

I kumite indtil 9 år kan der ikke scores mod hovedet. Ingen teknikker mod hovedet er tilladt i denne aldersgruppe.

Iri kumi – en ny form for kumite

Er du frisk på, at prøve noget nyt? Så er chancen der nu! IRI-KUMI er kontinuerlig kamp – hvor sidedommere løbende scorer scoringerne. Så i stedet for hele tiden at afbryde kam- pen når der bliver scoret – bliver de som i boksning bare regi- steret. Den kæmper med flest scoringer til sidste udråbes som vinder.

Dette har flere fordele:

  •   Kampen bliver ikke hele tiden afbrudt

  •   Det er ikke kun den første teknik der er scorer

  •   Taktisk skal man tænke anderledes, når kampen ikke stoppes

  •   Man kan angribe i serier og tillade sig at blive ramt

    Reglerne kan hentes på: www.sydhavscup.dk

 

Betaling for deltagelse
100 kr. pr. disciplin man deltager i.
Betalingen af startgebyrer finder sted ved registreringen, som fore- går klubvis.

Tilmelding

Absolut sidste frist for tilmelding er lørdag den 15. september.

Grundet  SydhavsCup’s  størrelse, skal alle tilmeldinger været lavet i det regneark der findes på www.sydhavscup.dk. Udfyld dette reg- neark og send det til Poul Liliegreen på e-mail: pl@karateklub.dk, har du problemer med regnearket, eller med at få det sendt, så kontakt Poul Liliegreen på tlf. 40 25 12 48

 

Startlister

Fra den 19. september vil endelige startlister kunne hentes fra www.sydhavscup.dk.

 

Tidsplan

Registrering fra 8:00 Stævnestart 9:00 Forventet slut tid 19:00

Overnatning

Adresse

Nykøbing F. Hallen Nørre Boulevard 4B 4800 Nykøbing F.

Der  er  mulighed  for  at  overnatte  i  vores  dojo’er  eller  på  vandre- hjemmet i Nykøbing F. Yderligere oplysninger om overnatning fin- der du på www.sydhavscup.dk.

Yderligere oplysninger

Fås hos Poul Liliegreen på tlf: 40 25 12 48, eller e-mail pl@karateklub.dk.

Dommere

HUSK: Et stævne er aldrig bedre end de dommere der er ved stæv- net. Har din klub nogle dommere, så kontakt Sensei Henrik Larsen på e-mail hlarsen@karateklub.dk. Vi vil meget gerne have et så bredt udvalg i dommere som muligt.