Tekst/Foto Jesper F. Andersen

 

Dag to ved EM i Odense er overstået. Dagen sluttede med flot åbningscermoni, taler og nationalsang. 

I dag blev der primært afviklet Kata for børn, kadetter og juniorer. Danmark klarede sig rigtig godt og vandt 11 medaljer. Kata er opdelt i forskellige klasser efter alder, køn og grad. Det gør det muligt at opnå vigtig stævneerfaring i en tidlig alder. Ulempen ved at dele klasser op i grader er, at det kan være svært at bekræfte ægtheden af en grad. F.eks. var der flere violetbælter, som udførte avancerede kata meget overbevisende. 

Kobudo

I dag var der også Kobudo på programmet. Klasserne var ikke så store, men dem der stillede op viste god Budo i deres kata. Kobudo virker som et godt tiltag i WUKF, da man dels henvender sig til flere traditionelle klubber og samtidig sætter fokus på Kobudo som en historisk vigtig del af  karate.

Læs mere om Kobudo her

Danish Karate Confederation

UKDK stillede med et meget stort landshold. Det største nogensinde. Men også DKC (Danish Karate Confederation) deltog med et lille hold kæmpere. Læs mere om DKC her.

Holdet gjorde det rigtig godt i kata og var med langt fremme. Det var en fornøjelse at opleve åbningscermonien, hvor holdet fra DKC gik sammen med UKDK-holdet og repræsenterede Danmark på bedste vis. 

Fælleskab og respekt

WUKF er som tidligere nævnt et forbund der formår at favne alle. Selv om der er tale om et sportsstævne, hvor alle selvfølgelig gerne vil vinde, så er der en rigtig god stemning blandt alle kæmpere, coaches, dommere og tilskuere og alle behandler hinanden med respekt.   

I forhold til andre forbund virker WUKF mere uhøjtideligt og inkluderende. Det var også de tilbagemeldinger jeg modtog fra flere af de nye klubber og forældre, der var med til et WUKF stævne for første gang. De havde følt sig rigtig godt modtaget, og de følte sig hurtigt  som en del af fællesskabet. En far til en udøver som er med til EM for første gang udtaler:

“Det har været fantastisk at opleve det sammenhold der er, på tværs af køn, alder og anciennitet. ALLE støtter og bakker op, og selv om man er ny B kæmper, har man hele det store apparat bag sig når man skal på. Man har egen coach (Den bedste af slagsen begge dage 😜), der kun har en opgave, nemlig at sørge for at kæmperen har de bedste betingelser for at præstere sit maks. Som forældre sidder man med total ro ved at vide, at hun er i de bedste hænder, og man blot kan sætte sig op og nyde det. Tak til alle der har troet på Maise, og gjort det muligt”

Dommerniveau

Det virker som om, at flere af dommerne er knap så rutinerede. Det kan der være flere årsager til, men det er altid ærgerligt, at man ikke har de bedste dommere til at dømme til et EM. Det skulle være underligt  om ledelsen i  WUKF ikke har bemærket dette  og fremover vil forsøge at optimere dommeruddannelsen og dommerudvælgelsen. 

WUKF og pressen

WUKF er rigtig gode til at brande deres arrangementer. Der bliver løbende lagt videoer og billeder ud fra stævnet, som tydeligt tegner et billede af WUKF, som en organisation der favner alle. 

Også den danske presse har dækket dette EM. Det er blevet til flere optaktsprogrammer fra TV2 Bornholm og TV2 Fyn har været og optage i hallen. De sender et program fra stævnet lørdag. 

Fyns.dk havde også en artikel i deres netavis i dag.

Den store landsholdsdeligation fylder meget på de sociale medier i disse dage og er med til at skabe opmærksomhed på WUKF og dansk karate i almindelighed. UKDK oplever en stigende interesse fra klubber, som ønsker at få adgang til WUKF arrangementer. Læs artikel om medlemsfremgang i UKDK her

WUKF er ikke særlig kendt i de øvrige Nordiske lande, men redaktionen er bekendt med, at flere svenske og norske karateklubber udviser interesse for WUKF og deres arrangementer. 

 Lørdag afvikles der primært klasser i Sanbon Kumite.