Åbent Gasshuku med Tanaka sensei i København

Lørdag den 11. november afholdte Shotogakusha Danmark åbent Gasshuku med Tanaka sensei i København. Over 100 karatekaer var mødt op til træning på Vesterbro. Træningen fokuserede bl.a. på at være mentalt tilstede mens man træner karate – både når man bliver undervist, og når man træner selv.

Tanaka sensei var tilbage i 70´erne med til at udvikle og udbrede Shotokan Karate i Danmark. Tanaka sensei boede sammenlagt næsten 4 år i Danmark.

Flere “gamle” karatepersonligheder var mødt op til dette Gasshuku, bl.a. Sven-Ole Thorsen sensei, John Nielsen sensei, Jesper Palm Lundorf sensei med flere. Det blev et kærkommet gensyn med Tanaka sensei, som har undervist dem alle mens han boede i Danmark.

Jesper Palm Lundorf, Sven-Ole Thorsen og Frank Starck-Sabroe sensei

Jesper Palm Lundorf, Sven-Ole Thorsen og Frank Starck-Sabroe sensei

John Nielsen sensei - I mange år toneangivende sensei i Shotokan Karate og formand for Dansk Karate Forbund

John Nielsen sensei – I mange år toneangivende sensei i Shotokan Karate og formand for Dansk Karate Forbund

Tanaka sensei præsentede János Krepsz sensei, som er chefinstruktør for JKA Ungarn

Tanaka sensei præsentede János Krepsz sensei, som er chefinstruktør for JKA Ungarn

 

Sven-Ole Thorsen sensei tildelt æresgrad

Efter Gasshuku blev der afholdt reception på restaurant Tokyo i København for inviterede gæster. Ved denne lejlighed blev Sven-Ole Thorsen udnævnt 5 dan æresgrad i Shotogakusha for hans store arbejde med at udbrede Shotokan karate i Danmark tilbage i 70`erne. Diplomet blev overrakt af Tanaka sensei, som også fortalte historier om sin tid i Danmark, hvor han bl.a. brugte Sven-Ole Thorsen i sin træning op til VM.

Tanaka sensei tildelte Sven-Ole Thorsen en 5. dan æresgrad i Shotogakusha

Tanaka sensei tildelte Sven-Ole Thorsen en 5. dan æresgrad i Shotogakusha

Tanaka sensei var som sædvanligt i højt humør og sørgede for at alle gæsterne havde noget i glasset

Tanaka sensei var som sædvanligt i højt humør og sørgede for at alle gæsterne havde noget i glasset

Shotogakusha instruktørtræning

Instruktørtræningen med Tanaka sensei foregik 9 – 11 november 2017 i København i SSB Karateklubs lokaler.

Tanaka sensei fokuserede på 3 centrale elementer der danner grundstenen i forståelsen, udøvelsen og undervisningen af oprindelig karatedo som sensei har lært direkte af Nakayama sensei.

  1. Fokus – det er noget som karate udøvere har hørt tusindvis af gange – ”fokus, hold fokus”! Men hvad betyder det egentlig?

Fokus drejer sig om mange ting, men vigtigst er koncentration, fokus på målet og ikke mindst bunkai eller forståelsen af den teknik man udfører.

  1. Hurtighed – ”hurtigere, hurtigere” er også blevet gentaget utallige gange i dojoen. Dette element drejer sig særligt om den måde du bruger din krop og bevægelsen på. Nogle af de centrale pointer her er, at man skal udføre de enkelte bevægelser simpelt, direkte og i en glidende fart.

 

  1. Styrke – på hvilken måde kan du bedst bruge din qi – din kraft? Det er en kombination af flere faktorer, og det handler ikke kun om størrelsen af dine overarme. For udover fokus og hurtighed er der nemlig også princippet om at bruge muskulaturen korrekt. Det er i en vekselvirkning mellem spænding og afslapning, og mellem at åbne og lukke dine bevægelser, at du kan bruge din krop stærkt og dynamisk.

 

Vi var ca. 20 instruktører fra Danmark, Japan, Tyskland, Ungarn, USA og Slovenien der var så privilegerede, at få lov til at deltage i denne særlige undervisning en weekend i november. For udover den fysiske træning med gennemgang af grundstenene i karate-do, gav Tanaka sensei os også et indblik i de mere spirituelle aspekter af karate-do. En af deltagerne har både japansk og dansk som modersmål, og det betød at sensei kunne tale mere frit på Japansk, og vi kunne få det oversat. Det gjorde dybden af undervisningen større, og det gav denne enestående mulighed for at forstå mere om den oprindelige karatedo.

Det var en stor ære og en kæmpe oplevelse at deltage i denne keiko, og selvom Tanaka sensei nu er en ældre mand, så må man bare fortsat bukke sig i støvet for hans viden og indsigt i karatedo. Så fra deltagerne skal der bare lyde et kæmpe – DOMO ARIGATO, SENSEI.

Tekst: Mette Nielsen/Jesper F. Andersen

Foto: Jesper F. Andersen