Redaktionen –  Jesper F. Andersen

Danmarks Idrætsforbund har netop offentliggjort medlemstal for 2018. Af disse tal fremgår det, at Dansk Karate Forbund har mistet næsten 25 % af deres medlemmer i forhold til 2017.

Dansk Karate Forbund er således det forbund i Danmarks Idræts Forbund, som har oplevet den største procentvise medlemstilbagegang med over 3000 medlemmer i forhold til 2017, hvilket svarer til næsten 25 %.

 KarateNews har tidligere beskrevet udviklingen i medlemsantallet i Dansk Karate Forbund. 

Senest i artikel fra 13. november 2018 under overskriften “Har Dansk Karate Forbund ca. 12.000 medlemmer?

Link til artiklen

medlemstal før 2017

 I et notat fra DIF, hvor de redegør for de største medlemstab i 2018 fremgår følgende:

“For Dansk Karate Forbunds vedkommende skyldes en stor del af tilbagegangen en stor nedgang i antallet af foreninger fra                                 141 foreninger  i 2017 til 110  foreninger i 2018“.

Det vil sige, at 31 af Dansk Karate Forbunds medlemsklubber har meldt sig ud af Dansk Karate Forbund i 2018. Så drastisk et fald i medlemstal og klubber er naturligvis interessant at undersøge nærmere, da man ikke redaktionen bekendt tidligere har oplevet så stort et antal udmeldinger på et enkelt år.  

Redaktionen vil selvfølgelig have fokus på på det store medlemstab og følge op på, hvad baggrunden er for, at 31 medlemsklubber har valgt at melde sig ud af Dansk Karate Forbund i 2018.  

Jf. historiske medlemsoplysninger på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside fremgår det bl.a., at Dansk Karate Forbund havde: 

 9.429 medlemmer i 2018

 12.488 medlemmer i 2017

12.370 medlemmer i 2016

13.338 medlemmer i 2015

12.154 medlemmer i 2014 

Offentlig økonomisk støtte til Dansk Karate Forbund

DIF – Danmarks Idræts Forbund modtager offentlige midler fra staten, som DIF udloder til de enkelte specialforbund, herunder Dansk Karate Forbund. Størrelsen af disse tilskud er bl.a. betinget af, hvor mange medlemmer Dansk Karate Forbund opgiver til Danmarks Idræts Forbund.

Netop fordi Dansk Karate Forbund, som eneste karateforbund, modtager offentlige økonomiske midler er det naturligvis vigtigt, at Dansk Karate Forbund har modtaget deres økonomiske støtte på baggrund af korrekte opgivne medlemstal gennem årene.