Fokus på hjernerystelser som følge af kampsport

KarateNews ønsker at komme i kontakt med kampsportudøvere, som har pådraget sig hjernerystelse som følge af slag/spark mod hovedet til træning, eller under stævner.

Særligt ønsker vi at sætte fokus på:

Under hvilke omstændigheder skete slaget/sparket?
Hvordan blev skaden håndteret/registreret af klubben?
Hvordan blev skaden håndteret/registreret af stævnearrangøren?
Hvordan blev skaden håndteret/registreret af forbundet?
Hvilken læge tilså skadelidte umiddelbart efter skaden indtraf?
Hvordan var forsikringsforholdene for skadelidte (udgifter til genoptræning, tabt erhvervsevne, erstatning for mén)?

Redaktionen har modtaget flere henvendelser fra kampsportsudøvere, som har oplevet komplikationer efter at have pådraget sig hjernerystelse til karatestævner. Vi ønsker derfor i samarbejde med udøverne at skabe opmærksomhed på fænomenet således at udøvere, forældre, klubber, stævnearrangører og forbund på forsvarlig vis skaber nogle rammer, som gør det betryggende at træne og konkurrere i kampsport, hvor der er risiko for at man bliver ramt i hovedet.

Du kan kontakte redaktionen ved at skrive til os på facebook eller via mail på redaktionen@karatenews.dk