top-roll-2

Osu

År 2015 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et travlt karate år i regi af United World Karate (UWK) både internationalt og nationalt.

2015 blev året, hvor UWKs vision om, at en samlet karateverden kan skabe noget stort med værdi for alle, bredte sig internationalt og nationalt. En vision, der bygger på respekt for den enkelte karateudøver og de værdier, som den enkelte udøver måtte prioritere uanset om det er den daglige træning, konkurrencer eller andet.

Karaten er mangfoldig og alsidig og det er netop det, der gør den spændende for dens mange udøvere.  Mangfoldigheden og alsidigheden viser sig på mange måder i alt fra træningsprincipper, vægtning af turneringer, vægtning af traditionelle værdier m.v.  Der findes ikke en rigtig og forkert karate og forsøg på at ensrette karaten ved tvang og eksklusion vil over tid være dødsdømt. Det vil også blive tilfældet med WKF’s regime i forhold til ensretning og forfølgelse af dissidenter.

UWK bygger på en vision om at skabe et fællesskab for karateudøvere, hvor der er plads til forskelligheden og hvor en stilart eller udøver ikke bliver smidt ud af fællesskabet blot fordi stilarten/udøveren ikke dyrker den karate, som et politisk flertal finder rigtigt på et givent tidspunkt. Det betyder, at de traditioner og værdier, som den enkelte udøver og stilart finder væsentlige frit kan dyrkes og udøves i regi af fællesskabet. Et rummeligt fællesskab betyder ikke, at der ikke skal prioriteres og at der ikke kan være uenighed om en masse forhold. Forskellen ligger i, om rammerne på forhånd er givet og alt, hvad der ikke passer ind i de dikterede rammer, forkastes eller om rammerne løbende og dynamisk tilpasses den efterspørgsel, som fællesskabets udøvere måtte have.

I forhold til stævner er UWK’s vision f.eks., at der kan afholdes turneringer og officielle EM og VM, hvor der er mange forskellige discipliner indenfor kumite og kata og hvor der kæmpes efter forskellige regelsæt. Ikke dermed sagt, at der ikke vil være behov for en prioritering i forhold til de discipliner og regelsæt, der kan optræde under et EM eller VM.  Dynamikken indebærer bl.a., at hvis der er ønske om og tilstrækkelig opbakning til en given disciplin/regelsæt, så kan dette hurtigt implementeres. Den enkelte udøver kan udover officielle EM og VM frit deltage i ethvert stævne, træning og samarbejde med andre karateudøvere, som den enkelte måtte ønske. Denne frihed til at vælge stævner, træningsform, træningspartnere m.v. er på ingen måde i konflikt med, at der vil være officielle stævner og arrangementer, som passer ind i det internationale idrætssystem under SportAccord (SportAccord er paraplyorganisation for alle (Olympiske og ikke-olympiske) internationale sportsforbund samt arrangører af multi-sport og sport-relaterede internationale sammenslutninger)

og IOC (Den Internationale Olympiske Komite).  UWK karatefællesskabet kan og skal rumme forskelligheden.

UWK’s vision om et stort og rummeligt  karatefællesskab er grundstenen for UWK. Denne vision går igen i de nationale afdelinger af UWK. I Danmark repræsenteret ved United Karate Denmark (UKDK) og de danske underafdelinger UTK (Traditionel Karate), UGK (General Karate), UKK (Kontakt Karate).

På den internationale bane er UWK i 2015 organiseret ved optagelse af en række nye lande herunder Danmark. Flere lande vil blive optaget i år 2016. UWK arbejder p.t. på at blive optaget som medlem af SportAccord. Tiden må vise, hvordan den internationale udvikling bliver i forhold til SportAccord og IOC.

På den nationale danske bane er udviklingen gået stærkt. Der er brugt mange ressourcer på at få etableret UKDK med underafdelinger (UTK, UGH, UKK).  Der er tillige etableret diverse udvalg herunder dommerudvalg, stævneudvalg, uddannelsesudvalg, kursusudvalg m.v.  De enkelte afdelinger og udvalg har taget arbejdstøjet på og 2016 vil byde på de første stævner, træningssamlinger og kurser.

Der er valgt en kontingentstruktur i UKDK som sikrer, at alle klubber har råd til at melde sig ind i UKDK. Således er klubårskontingentet kr. 1500 og medlems årskontingentet 10 kr. pr. medlem. En klub på 150 medlemmer skal således alene betale et samlet årskontingent på kr. 3.000,00.

Der skal derfor lyde en opfordring til alle klubber om at melde sig ind i UKDK uanset klubbernes organisatoriske og stilartsmæssige tilknytning i øvrigt, sådan at dansk karate (igen) kan samles i et bredt fællesskab.

Den internationale udvikling i forhold til SportAccord og IOC kan/vil påvirke den danske organisering af karate i relation til DIF. Forhåbentlig vil UKDK erstatte DKF som specialforbund under DIF således, at den økonomi, der flyder fra DIF kan anvendes mere nuanceret end tilfældet er under DKF. En anderledes økonomisk prioritering kræver en ny ledelse og et nyt tankesæt hos det karateforbund, der skal repræsentere danske karate-interesser. Nuværende klubber og karateudøvere under DKF skal være hjertelig velkomne under UKDK.  De ledere i regi af DKF, der har bestemt DKF’s politiske kurs gennem de seneste år, herunder deres politiske støtter vil ganske givet ikke kunne se sig selv som en del af en mere åben og rummelig dansk karatekultur. Deres manglende deltagelse vil ikke være noget savn for dansk karate.

Jeg ser frem til et spændende karate-år, hvor UKDK vokser yderligere og tilbyder spændende aktiviteter og arrangementer til alle medlemmer.

De bedste nytårshilsner.

Osu

Jacob Christoffersen