Forskel på WKF og Iri kumi

Iri kumi er en gammel traditionel måde, at kæmpe kumite på. Den store forskel i forhold til WKF kumite er, at kampen ikke stoppes, hver gang der er en scoring. Scoringerne tælles fortløbende, at 3 siddende dommere. Først når kampen er afsluttes, udråbes den person til vinder – med flest scoringer.

Kampformen minder derfor på mange både om den måde man kæmper kumite på i dojo’en.

 

Strategisk 

At kamp ikke stoppes hele tiden, har selvfølgelig stor strategisk betydning – da det ikke kun er den første scoringen der tæller – men alle scoringer.

Det er altså ikke nok at være ”først” som i WKF, hvis modstanderen efterfølgende score på en.

 

En anden ikke uvæsentlig faktor er, at man ikke kender sin score, hvilket betyder at man ikke kan begynde, at kæmpe taktisk. Man skal være på hele tide, uden stop og pauser…

Nedtoning af tilbagetrækning

Da alle scoringer tæller, vil man ofte angrib i serier – hvilket vil betyde, at tilbagetræningsmomentet, som er meget vigtigt i WKF nedtones. 

Det kan nødvendigvis heller ikke betale sig, at springe tilbage hver gang man har ”landet” en teknik – men ofte vil man blive inde, og levere flere teknikker, nu hvor man har taget chancen og er rykket ind.

 

Andre teknikker

Det er tilladt at bruge lårspark, som et taktisk moment, som ved fodfejninger. Det betyder, at teknikken, altid skal følges op og ikke må udføres alene.

Haito uchi (åben hånd med indvendig side af håndkant) er tilladt.

 

 

 

 

Point

Der gives point på alle teknikker der ikke pareres..

Lårspark og fodfejninger – betegnes som taktiske teknikker og giver ikke point.

 

1. point Alle håndteknikker

2. point Spark til kroppen

3. point Spark til hoved og scoring på liggende modstander

 

 

Kontakt

Under 9 år Ingen teknikker mod hoved er tilladt.

10 – 14 år Ingen kontakt i hoved – hverken med hånd eller fod

15 – 17 år Ingen kontakt med hånden – men meget let kontakt med foden tillades.

I alle grupper er det kun tilladt, med let kontakt til kroppen.

 

 

 

 

 

Ulovlige teknikker opdeles i 2 kategorier

 

Kategori 1  (Krydsede arme)

Kontakt

Ulovlige greb/kast

Mobubi – (hvis man bare ”moser” frem uden sikkerhed for sig selv.) 

 

Chokuku 1. advarsel

Kekuku 2. advarsel

Hanzuku Chui 3. advarsel

Hanzuku 4. advarsel – tabt kamp…

Shikaku Bortvisning for usportslig optræden

 

 

Skader man sin modstander, således at dennes muligheder for, at vinde kampen reduceres til

nul (skader), taber man kampen på Hanzuku, også selv om man ikke har fået tidligere

advarsler..

 

Det er op til lægen, at afgøre om man kan fortsætte. 

Vinder man kampen på skade – trækkes man samtidig fra resten af stævnet, af

sikkerhedsmæssige årsager.

 

Man kan godt gå direkte til en højere kategori af advarsler, hvis dommeren mener, at forseelsen er så alvorlig, at det kræver en højere straf… 

 

Kategori 2 (En finger) – peg på yderkanten…

 

Yogai – udtrædelse af kampareal

Chokuku 1. advarsel

Kekuku 2. advarsel

Hanzuku Chui 3. advarsel

Hanzuku 4. advarsel – tabt kamp…

 

Disse følger altid rækkefølgen.

Yogai – tæller kun hvis man ”kæmpes” ud over linjen. 

Bliver man skubbet – skal man bare ind og fortsætte…

 

 

Afslutning

Efter 2 minutters kontinuerlig kamp, stoppes kampen. Hoveddommeren fløjter – og de

siddende dommere, markere med flag, hvilken kæmper de har som vinder. Man kan ikke 

markere uafgjort. Har begge kæmpere samme antal point, skal dommere, vælge ud fra 

kampoverlegenhed og initiativ.